Omvårdnad inom hematologisk vård HT22

Den här kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska som vill fördjupa dina kunskaper i att ta hand om patienter med komplexa omvårdnadsbehov inom hematologi. Kursen kommer stärka dig som sjuksköterska genom att öka din kompetens att kunna bedriva evidensbaserad omvårdnad på din enhet. Kursen ges digitalt på distans.

Om kursen

Detta är en kurs som främst fokuserar på att fördjupa kunskaper om evidensbaserade omvårdnadsåtgärder och råd om egenvård till patienter inom hematologisk vård.

I kursen ingår också kunskap om förväntade risker samt förebyggande åtgärder i samband med antitumoral behandling och stamcellsbehandling. Kursen kommer även att öka dina färdigheter att stödja patienten och dennes närstående i en förändrad livssituation, oavsett kronisk eller akut hematologisk sjukdom som kan leda till bot eller palliativ fas.

Syfte och mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter för sjuksköterskor att bedriva evidensbaserad omvårdnad inom hematologisk vård.

Kursledning

Jeanette Winterling
Kursansvarig, Medicine doktor, leg. sjuksköterska med lång erfarenhet av psykosocial vård inom hematologi och forskning inom cancer och allogen stamcellstransplantation

Linda Eriksson
Kursansvarig, Doktorand, leg. sjuksköterska med lång erfarenhet av hematologisk vård och forskning inom allogen stamcellstransplantation.

Ur kursinnehållet

  • Evidensbaserad omvårdnad vid antitumoral behandling och stamcellstransplantation.
  • Psykosocialt omhändertagande av patienter och närstående vid kronisk respektive akut hematologisk sjukdom som kan leda till bot eller palliativ fas.
  • Patientutbildning och egenvård i hematologisk vård.
  • Riskområden och risker för patienter och vårdpersonal vid antitumoral behandling.
  • Hematologisk fysiologi och patofysiologi dvs. hematopoesen.
  • Hematologiska benigna och maligna sjukdomar – symtom, diagnostik, behandling och biverkningar av behandlingarna.
  • Lagar, förordningar, nationella vårdprogram och andra styrdokument i relation till omvårdnad vid hematologisk vård.

Kursplan

Kursplan för Omvårdnad inom hematologisk vård 7,5 hp

Kursupplägg

Kursen går på halvfart. Den innehåller tre digitala obligatoriska kursdagar som består av studentaktiverande undervisning såsom presentationer, diskussioner och examinationer. Däremellan sker egna studier, genom läsning av kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, samt interaktiva diskussionstillfällen i webbportalen.

Behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Ansvarig institution

Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad. Alfred Nobels allé 23, Campus Flemingsberg, Huddinge.

Mer information

För frågor om kursens innehåll:
Jeanette Winterling, leg. sjuksköterska, Med.dr
Comprehensive Cancer Centre, Karolinska Universitetssjukhuset och Sektionen för omvårdnad, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.
E-post; jeanette.winterling@ki.se, tel: 070-08 56 552.

För administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se, tel: 08-524 838 91

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 14 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp
Max antal deltagare: 30

Om uppdragsutbildning