Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar HT22

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset kan tillsammans erbjuda en, i Sverige, unik utbildning inom öron-, näs- och halsområdet. Kursen ger dig som sjuksköterska kunskap om olika sjukdomstillstånd samt betydelsen av personcentrerad omvårdnad. Kursen ger även förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv driva kvalitets- och förbättringsprojekt.

Syfte

Kursen syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper i omvårdnad av patienter i behov av vård och behandling inom öron- näs- och halsspecialiteten. Kursen skall ge förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv driva kvalitets- och förbättringsprojekt.

Målgrupp

Sjuksköterskor

Kursupplägg

Kursen utförs på kvartsfart och är nätbaserad med sju fysiska kursträffar. Arbetsformerna (läraktiviteter) har sin grund i flexibelt lärande och omfattar individuellt arbete, arbete i grupp, seminarier och föreläsningar där vissa sker via lärplattform.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Studieuppgifter, seminarier och schemalagda gruppträffar är obligatoriska.

Citat från tidigare deltagare

"Mycket bra och trevlig kurs"

"Bra balans av medicinsk kunskap, vetenskap och eget arbete"

"Tar med mig bland annat personcentreringen och den viktiga pedagogiska funktionen"

Kursledning

Ann Langius-Eklöf, professor i omvårdnad, examinator
Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Sofie Henecke, omvårdnadsansvarig
ME Öron, Näsa, Hals, Hörsel och balans, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Lundberg, trakeostomisjuksköterska
ME Öron, Näsa, Hals, Hörsel och balans, Karolinska Universitetssjukhuset

Clara Svenberg Lind, specialistläkare
ME Öron, Näsa, Hals, Hörsel och balans, Karolinska Universitetssjukhuset

Ur kursinnehållet

 • Huvud- och halsanatomi.
 • Från symtom till diagnos. Utredning och undersökningar inom öron-, näs och halssjukvård.
 • Hörsel-, balans- och luktorganens funktion.
 • Munhålans och matstrupens funktion, dysfagi och nutrition.
 • Röst- och talrubbningar.
 • Sjukdomar i örat och deras omvårdnad: infektioner, tinnitus och facialispares.
 • Benigna sjukdomar i de övre luftvägarna och deras omvårdnad: infektioner, allergi, snarkning.
 • Benigna sjukdomar i halsens mjukdelar och deras omvårdnad.
 • Huvud- och halsonkologi.
 • Huvud- och halstraumatologi.
 • Personcentrerad vård och etiska överväganden.
 • Litteratursökning och principer för granskning och tillämpning av vetenskaplig litteratur samt användandet av kvalitetsregister.

Behörighet

Minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs kunskaper i Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mer information

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 16 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp
Max antal deltagare: 30

Om uppdragsutbildning