Rättspsykiatrisk utredning och vård för ST läkare och specialistläkare HT22

En stor andel av de personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning har haft kontakt med olika myndigheter, såsom psykiatrin, socialtjänsten och kriminalvården, minst ett halvår innan gärningen. Återkommande diskuteras hur sjukvård och andra myndigheter ska kunna upptäcka patienter med särskilda risker för att kunna bli våldsamma.

Att kunna se och förstå en patients drivkrafter att agera ökar behandlarens möjligheter att i tid upptäcka riskbeteenden. Denna kurs syftar till att ge ökad säkerhet vid behandling och riskbedömning av komplexa psykiatriska patienter samt en tryggare arbetsmiljö.

Kursen har tidigare givits som SK-kurs och i METIS-format och revideras återkommande. Kursen är LIPUS-certifierad.

Kursens mål

  • Förmedla kunskap om den straffrättsliga regleringen gällande psykiskt störda lagöverträdare i Sverige enligt den svenska brottsbalken.
  • Redogöra för drivkrafter bakom våld och brottsligt beteende, begreppet allvarig psykisk störning, organisation av rättspsykiatrisk utredning och vård, bemötande med beaktande av etiska aspekter och mänskliga rättigheter av psykiskt störda lagöverträdare, samt hur en rättspsykiatrisk undersökning utförs.
  • Beskriva hur man genomför en riskbedömning, läser och förstår ett rättspsykiatriskt utlåtande, förstår vikten av teamarbete och multiprofessionellt arbete vid utredning och behandling av psykiskt störda lagöverträdare, samt hur man tillgodogör sig metoder för behandling av aggressivitet.

Kursens målgrupp

ST-läkare eller specialister inom psykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri från hela landet.

Kursupplägg

Kursen inleds med en distansdel under 3 veckor där den uppskattade tidsåtgången för kursdeltagarna är 4-8 timmar. Här kommer kursdeltagarna att arbeta med inlämningsuppgifter följt av återkoppling från kursledarna. De kommer också att ges litteraturanvisningar. Därpå följer ett kursmöte som under en vecka omfattar 3 arbetsdagar. Under kursmötet hålls föreläsningar och falldiskussioner.

Kursen avslutas med en distansdel under 4 veckor där den uppskattade tidsåtgången är 8 timmar för deltagarna. Här arbetar deltagarna med en examinationsuppgift med ett fall från den egna verksamheten. Interaktion med kursledaren sker via mejl.

Kursledning

"Välkommen till en viktig och spännande kurs som har som mål att ge kunskap om lagstiftning och beteendemönster hos komplexa psykiatriska patienter."

Katarina Howner, kursledare. Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Rättsmedicinalverket. Med dr. och direktor för forskarskolan i klinisk psykiatri, Karolinska Institutet.

Sagt om kursen

Kommentarer från deltagare från förra kursomgången:
- "Väldigt inspirerande kursledare! Det stimulerade nyfikenheten för rättspsykiatri, verkligen!"
- "Briljant kurs - en av de bästa jag gått under STn. Framför allt jätteduktiga föreläsare! Tack!"

ST-mål

För de primära målgrupperna som kursen vänder sig till täcks följande del av delmål enligt Socialstyrelsens nya målbeskrivning för ST:
Psykiatri: a6, c10, c13
Rättspsykiatri: a6, c7, c8, c9, c10, c 13
Barn och ungdomspsykiatri: a6, c12

Schema (prel.)

TISDAG 25 OKTOBER
09.00 – 09.45 Välkommen, introduktion med kaffe /Howner
10.00 – 10.45 Rättsprocessen /Kristiansson
10.45 – 11.00 Paus
11.00 – 11.45 Lagstiftning /Kristiansson
11.45 – 13.00 LUNCH
13.00 – 13.45 Riskbedömning /Lihoff
13.45 – 14.00 Paus
14.00 – 14.45. RPU-team och fallbeskrivning /Howner m fl
14.45 – 15.00 Kaffe
15.00 – 15.45 RPU-team fort./ Howner m fl

ONSDAG 26 OKTOBER
09.00 – 09.45 Rättspsykiatrisk vård /Ölund Alonso
09.45 – 10.00 Kaffe
10.00 – 10.45 Rättspsykiatrisk vård forts. / Ölund Alonso
10.45 – 11.00 Paus
11.00 – 11.45 Rättspsykiatrisk vård forts. / Ölund Alonso
11.45 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.45 Rättspsykiatrisk öppenvård, RPÖV / Palmstierna
13.45 – 14.00 Paus
14.00 – 14.45 Stalking /Hedén
14.45 – 15.00 Kaffe
15.00 – 15.45 Akut LRV, våld på akuten /Haglund
15.45 – 16.00 Paus
16.00 – 16.45 Genomgång av hemuppgift /Howner & Haglund

TORSDAG 27 MARS
09.00 – 09.45 Våld i parrelationer /Caman
09.45 – 10.00 Kaffe
10.00 – 10.45 Psykopati och hjärnan /Howner
10.45 – 11.00 Paus
11.00 – 11.45 Schizofreni och brott /Johansson
11.45 – 13.00 LUNCH
13.00 – 13.45 Grupparbete riskanalys, fall /Howner
13.30 – 13.45 Paus
14.00 – 14.45 Genomgång av grupparbete /Howner
14.45 – 15.00 Kaffe
15.00 – 15.45 Avslutning och examinationsuppgift

Medverkande

Marianne Kristiansson
Överläkare, specialist i rättspsykiatri, Rättsmedicinalverket. Professor vid Karolinska Institutet

Tobias Lihoff
Leg. Psykolog, Rättsmedicinalverket

Hannibal Ölund Alonso
Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Rättspsykiatri Vård
Stockholm. Doktorand, Karolinska Institutet

Tom Palmstierna
Överläkare, specialist i psykiatri och beroendemedicin, Beroendecentrum
Stockholm. Docent vid Karolinska Institutet

Axel Haglund
Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Rättsmedicinalverket. Med dr vid Karolinska Institutet

Fredrik Hedén
Överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Rättsmedicinalverket

Shilan Caman
Samordnare och forskare vid operativa strategiska sektionen, Polismyndigheten, Region Stockholm. Med dr vid Karolinska Institutet

Anette Johansson
Överläkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst. Docent vid Karolinska Institutet

Tid och plats

Kursen genomförs under perioden 3 oktober – 25 november 2022
Fysiskt kursmöte 25-27 oktober 2022

Plats: Stockholm, CPF, Norra Stationsgatan 69, plan 6, 90-salen.

Pris

9 850 kr exkl. moms.
I priset ingår frukostfralla och eftermiddagsfika under de tre kursdagarna.

Mer information

Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på Lipus hemsida (Lipus-nr: 20220040).

Anmälan

Vänligen observera: Vid det fall då antalet sökanden är fler än antalet tillgängliga platser, kommer ST-läkare ha förtur före färdiga specialister.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 9 850 kr
Sista anmälningsdagen:
Max antal deltagare: 24
Antal kursdagar: 3

Om uppdragsutbildning