Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri HT22

Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Den är ackrediterad av Psykologförbundet som en hel specialistutbildning inom specialiteten klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Mål

Det övergripande målet är att förbereda psykologen för rollen som specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Detta sker genom fördjupning i följande områden:

  • Etik, juridik och professionsfrågor
  • Komplex barn- och ungdomspsykiatri
  • Vetenskaplig metod och utvärdering
  • Ledarskap och handledning

Scientist practitioner-perspektivet kommer att löpa som en röd tråd genom utbildningen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till psykologer som har en pågående anställning inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, och som har arbetat i minst ett år med legitimation inom barn- och ungdomspsykiatri.

Kursplaner

Upplägg

Undervisningen bedrivs med 40 % studietakt och ges via föreläsningar, seminarier, workshops och en webbaserad lärplattform. Vi traffas på KCP eller digitalt en dag i veckan.

Fokus ligger på studentaktivt arbete såsom gruppuppgifter, falldiskussioner, och rollspel. Deltagande på utbildningsdagarna är obligatoriskt. For att antas på kommande terminer krävs att man avklarat kurserna på föregående termin.

Examinationernas utformning kan bestå av webbaserade kunskapstest, skriftliga arbeten, muntliga presentationer samt genom visande av praktisk tillämpning vid obligatoriska seminarier.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kursen är även kostnadsfri för anställda vid upphandlad enhet inom psykiatri.

I mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm. En kostnad tillkommer då om 240 000 SEK, exkl. moms.

Vid frågor om pris, kontakta Christina Bäckman på e-post: christina.backman@ki.se

Behörighet

Minst ett års erfarenhet av att arbeta som legitimerad psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri.

Kompetenscentrum for psykoterapi (KCP)

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Datum

Den lärarledda undervisningen med obligatorisk närvaro pågår under sex terminer och är förlagd till onsdagar med start 7 september 2022.

Plats

Lokal kommer i första hand att vara Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, Stockholm. Undervisning kan också ges digitalt. Exakta lokaler meddelas senare.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Marianne Bonnert, ansvarig för utbildningar inom KCP-BUP
Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi, Institutionen för klinisk neurovetenskap
E-post: marianne.bonnert@ki.se

Vid administrativa frågor:
Sarah Thylén, kursadministratör
Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi, Institutionen för klinisk  neurovetenskap
E-post: sarah.thylen@ki.se

Anmälan

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom psykiatri samt personal från upphandlad enhet inom detta område har förtur gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

Du behöver skicka in en meritportfölj där du bifogar signerade intyg på: psykologexamen. Erfarenhet av minst 1 års arbete som leg. psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri, minst 20 timmar handledning som leg. psykolog, godkännande från enhetschef.

Meritportfölj och samtliga intyg scannas in och samlas i en enda pdf som mailas till sarah.thylen@ki.se

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

Pris: 240 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 70 hp

Meritportfölj - Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Om uppdragsutbildning