Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården HT22

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursens syfte

Efter avslutad kurs ska du ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer du självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare kommer du tillägna dig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på din arbetsplats.

Kursinnehåll

Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Kursplan

Kursplan för Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5 hp

Behörighet

Kursen ges på avancerad nivå. Totalt minst 180 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller annat relaterat område. En förutsättning för att gå kursen är att du på din arbetsplats träffar personer som behöver stöd att sluta bruka tobak, samt att du har mandat från din arbetsgivare att arbeta med tobaksavvänjning.

Examinator

Lena Lundh, Med.dr. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet.

Kursledning

Lena Lundh, distriktssköterska, Med.dr.

Lene Nordstrand, distriktssköterska, MSc.

Kursansvariga arbetar på Akademisk primärvårdscentrum (APC) Region Stockholms och har en anknytning till Karolinska Institutet.

Ansvarig institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet.Kursen ges i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO.

Kursupplägg

  • Föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter
  • Praktiska övningar med återkoppling
  • Praktisk tobaksavvänjning på egna arbetsplatsen med efterföljande handledning i grupp
  • Individuella hemuppgifter och hemtenta

Kursen sträcker sig över 4 månader, med totalt 8 schemalagda utbildningsdagar och 2 studiedagar. Beräkna tid för inläsning av litteratur inför respektive kursdag, hemarbete med samtal och hemtentamen.

Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning angående kompletteringar.

Tid och plats

Kursstart: vecka 38, 2022

Obligatoriska kursdagar: 19 och 20 september, 27 och 28 september, 24 oktober, 31 oktober, 16 november och 2 december.

Beräkna minst 2 dagar för eget arbete

Plats: Första kursdagen träffas vi på Akademiskt primärvårdscentrum (Torsplan), Solnavägen 1 E, 113 65 Stockholm. Övriga dagar hållas på distans via Zoom och lärplattformen Canvas.

Pris

13 000 SEK exkl. moms.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Lena Lund, Kursansvarig, APC
E-post: Lena.Lund@ki.se
Mobil: 070-165 51 82

Lene Nordstrand, kursledare, APC
E-post: lene.nordstrand@regionstockholm.se
Mobil: 070-484 69 13

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 83891

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 13 000 kr
Poäng: 7.5 hp

Om uppdragsutbildning