Lovisa Pettersson jobbar inom kontaktlindindustrin

Att läsa till optiker ger både en väldigt traditionell yrkeskompetens samtidigt som utbildningen öppnar andra dörrar.

alumn

– Idag jobbar jag inom kontaktlinsindustrin med kliniska frågor, spännande produktlanseringar och utbildning av vårt team i Norden. Eftersom vi är ett globalt företag reser jag mycket i Europa och får träffa många spännande människor. Ena dagen står jag på scen och håller stora föredrag inför andra optiker. Nästa dag är jag med i en fokusgrupp i England gällande kommunikationsverktyg med ett gäng från marknadsföringsavdelningen. Ingen dag är den andra lik.

– Att läsa till optiker är spännande och lärorikt, det är en utbildning som både ger en väldigt traditionell yrkeskompetens men också öppnar en rad andra dörrar. Idag jobbar optiker i såväl sjukvården som i butik och i industrin – arbetsplatser med helt olika vardag men som alla bygger på samma grund.

Studentkommuni…
2022-12-20