Ludvig Irmalm jobbar som skollogoped

"När eleverna själva uttrycker att de litar mer på sin förmåga känns det riktigt bra"

alumn

– Jag jobbar idag på Hammerstaskolan. Där möter jag elever från hela Botkyrka kommun som söker till våra klasser för att få den hjälp de behöver för att klara skolan. Jag följer eleverna genom flera år av deras skolgång. Under en typisk arbetsdag träffar jag eleverna enskilt eller två och två och tränar de språkliga färdigheter som de behöver hjälp med. Jag är också med eleverna på raster för att hjälpa dem att knyta sociala kontakter. På eftermiddagen arbetar jag tillsammans med övrig personal på skolan för att utveckla lärandet i klassrummet.

– Det allra bästa med det här jobbet är när jag ser att en elev faktiskt gör framsteg och lär sig saker den kanske kämpat länge med. När eleverna själva uttrycker att de litar mer på sin förmåga känns det riktigt bra.

Studentkommuni…
2022-12-20