Matilda Forsberg jobbar på Folktandvården

Matilda har en examen från tandhygienistprogrammet 2015 och kandidatexamen 2016.

"Det bästa med mitt yrke är alla de människor man möter och ofta får följa under en längre tid"

Matilda Forsberg, examen tandhygienistprogrammet

– Det bästa med mitt yrke är självklart alla de människor jag möter och ofta får följa under en längre tid. Att träffa barn och föräldrar är roligt och inspirerande för då har jag oftast möjlighet att arbeta helt förebyggande genom att informera och förmedla kunskap om munhälsa. När patienter återkommer och behandlingsresultaten är goda så känns mitt jobb meningsfullt.

– Det händer också att en behandling inte lyckas första gången och då gäller det att vara beredd att anta utmaningen och försöka på nytt. Ofta handlar det om att det behövs ett mer djupgående samtal med patienten i syfte att förändra hens vanor och beteende. Under tandhygienistutbildningen på KI studerade vi och övade mycket på motiverande samtal, vilket jag har stor nytta av idag.

S
Studentkommuni…
2022-12-20