Meritvärdering och urval till psykoterapeutprogrammet

På denna sida hittar du information om hur meriterna i din inskickade meritportfölj värderas i samband med urvalet till psykoterapeutprogrammet på Karolinska Institutet.

Meritvärdering rangordnar behöriga sökande

I samband med din ansökan till psykoterapeutprogrammet laddar du upp din meritförteckning på "Mina sidor" på antagning.se.

KI:s antagningsenhet granskar behörigheten hos samtliga sökande till psykoterapeutprogrammet. Alla sökande som bedömts vara behöriga, får därefter sina inskickade meriter värderade i enlighet med principer för detta, fastställda av Utbildningsnämnden CNS. Meritvärderingen görs lokalt på Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) av en grupp lärare involverade i utbildningen.

Behöriga sökande rangordnas utifrån den totala poängtilldelningen i meritvärderingen, vilken utgör grund för urvalet till programmet. Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Principer för meritvärdering psykoterapeutprogrammet