Meritvärdering till den fristående kursen Hälsoinsatser vid Katastrofer (20 hp)

Här kan du läsa om den meritvärdering som görs för bedömning vid urval till den fristående kursen Hälsoinsatser vid Katastrofer (20 hp). Meritvärderingsmodellen ska gälla från och med höstterminen 2022, men kan vid behov komma att revideras till 2023. Den är fastställd av utbildningsnämnden (UN).

För antagning till den fristående kursen Hälsoinsatser vid Katastrofer krävs i första hand att sökande uppfyller det särskilda behörighetskravet. I de fall då det finns fler sökande än antalet utbildningsplatser måste ett urval bland de sökande göras. För den fristående kursen Hälsoinsatser vid Katastrofer görs urvalet utifrån en samlad bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkeserfarenheter, samt motivering för att genomgå utbildningen. Bedömningen av dessa meriter görs utifrån nedanstående kriterier. 

Poängskala: 0-17. Slutligt högsta möjliga poängtal är 17.

1. Ämnesinriktning på examen på grundnivå (1 - 2 poäng)

Relevant: 2 poäng

Tillfredställande: 1 poäng

Styrks enligt instruktionerna på antagning.se/universityadmissions.se

2. Relevant yrkeslivserfarenhet (0 - 3 poäng)

Mycket relevant: 3 poäng

Relevant: 2 poäng

Saknas: 0 poäng

CV och tjänstgöringsintyg ska bifogas.

3. Omfattning av relevant yrkeslivserfarenhet (0 - 3 poäng)

Längre än tre år: 3 poäng

Längre än två år: 2 poäng

Mindre än två år: 0 poäng

4. Motivationsbrev (0 - 3 poäng)

Tydligt skrivet, välstrukturerat och logiskt argumenterande: 3 poäng

Relevant innehåll: 1 poäng

Inte relevant eller saknas: 0 poäng

Motivationsbrev ska bifogas.

5. Övergripande bedömning av den sökande (0 - 6 poäng)

Excellent sökande: 6 poäng

Mycket bra sökande: 4 poäng

Bra sökande: 2 poäng

Nöjaktig sökande: 1 poäng

Tillräcklig sökande: 0 poäng

 

JV
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2022-02-21