Miguel Gambell Barroso, examen från biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin

Som biomedicinsk analytiker får du jobba inom en bransch där utvecklingen går snabbt framåt.

"I det här jobbet gör du skillnad varje dag"

Miquel, examen biomedicinska analytikerprogrammet

– Mitt jobb känns som allra mest meningsfullt när vi får in analyser vars svar innebär att någon som ligger inne med svår infektion, inte vaknar ur narkosen eller krampar, kan bli frisk igen. Våra största läkemedelsanalyser omfattar läkemedel för att förhindra avstötning efter transplantation, antibiotika, antiepileptika och antidepressiva läkemedel. Varje dag gör du alltså skillnad för dessa patientgrupper.

– Utvecklingen inom yrket går skarpt framåt, framför allt teknikmässigt. Du ska välja att bli biomedicinsk analytiker om du gillar att strukturera och analysera din omvärld. Om du är noggrann och gillar biomedicin och teknik så är det rätt för dig. Sen ska man inte stirra sig blind på hur yrket ser ut idag, för det utvecklas som sagt i en rasande takt.

Helene Svanholm
2023-12-20