Miniföresläsningar kring hantering av akut stress

Nedan följer en lista med klickbara länkar till nyligen inspelade korta videofilmer som beskriver olika aspekter på hantering av akut stress hos vårdpersonal i samband med vård av covid-19 patienter.

 1. Stresshantering vid Covid-19 –
  Råd till vårdpersonal – Del 1 – 200513
  ,
  (8 min, 18 sek);
  https://play.kth.se/media/SVK-Stress-VT20-Stresshantering+vid+Covid-19+-+R%C3%A5d+till+v%C3%A5rdpersonal+-+Del+1/0_1js9s27k
   
 2. Stresshantering vid Covid-19
  – Råd till vårdpersonal – Del 2 – 200513
  ,
  (5 min, 05 sek);
  https://play.kth.se/media/SVK-Stress-VT20-Stresshantering+vid+Covid-19+-+R%C3%A5d+till+v%C3%A5rdpersonal+-+Del+2/0_hev9dsxc
   
 3. Stresshantering vid Covid-19 –
  Råd till arbetsledning – Del 1 – 200513
  ,
  (8 min, 58 sek);
  https://play.kth.se/media/SVK-Stress-VT20-Stresshantering+vid+Covid-19+-+R%C3%A5d+till+arbetsledning+-+Del+1/0_5mq4kl6p
   
 4. Stresshantering vid Covid-19 –
  Råd till arbetsledning – Del 2 – 200513
  ,
  (9 min, 27 sek);
  https://play.kth.se/media/SVK-Stress-VT20-Stresshantering+vid+Covid-19+-+R%C3%A5d+till+arbetsledning+-+Del+2/0_cln4qfhh
   
 5. Hantering av akut stress –
  Fem grundelement för stöd och Första hjälp vid stress – 200514
  ,
  (6 min, 17 sek);
  https://play.kth.se/media/SVK-Stress-VT20-Hantering+av+akut+stress+-+Fem+grundelement+f%C3%B6r+st%C3%B6d+-+F%C3%B6rsta+hj%C3%A4lp+vid+stress/0_p1r3rzoe
   
 6. Hantering av akut stress –
  After Action Review - Reflekterande samtal – 200514
  ,
  (7 min, 43 sek);
  https://play.kth.se/media/SVK-Stress-VT20-Hantering+av+akut+stress+-+After+Action+Review+-+Reflekterande+samtal/0_09u6pbfm
   

REFERENSER

”3MW” (Mantas Okas, Mats Ericson., Mini Ruiz & Walter Osika).: Akutsjukvården under Covid-19 pandemin.
https://utbildning.ki.se/psykosocialt-stod-for-sjukvardspersonal-exempel-pa-webinar-akutsjukvard-under-covid-19-pandemin

Fessel, D. & Cherniss, C.: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Beyond: Micropractices for Burnout Prevention and Emotional Wellness. In Press, American College of Radiology, 2020.
https://www.jacr.org/article/S1546-1440(20)30290-8/fulltext

Johansson, S. & Holmgren, E.: Krisstöd vid arbete under extrem stress. Parus förlag, 2020.
https://parusforlag.se/krisstod.html

Michel, P-O.: Trauma och stress. Stöd och uppföljning av drabbade och insatspersonal.
http://michelmentor.se/files/Trauma-och-stress-2019.pdf

Osika, W. et al.: Viktigt med verktyg mot moralisk stress under och efter covid-19. Läkartidningen, April 2020.
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/viktigt-med-verktyg-mot-moralisk-stress-under-och-efter-covid-19/

Petzold, M.B. et al: Umgang mit psychischer Belastung bei Gesundheitsfachkräften im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Der Nervenarzt, 2020.
https://doi.org/10.1007/s00115-020-00905-0

Mats Ericson, Kungliga Tekniska Högskolan, tillsammans med Mantas Okas, Mini Ruiz och Walter Osika, Karolinska Institutet, har tagit fram materialet på denna sida.

Om du vill lämna synpunkter på förbättringar av detta videomaterial ta gärna kontakt med Mats Ericson, e-post: merics@kth.se