Nytt kunskapsprov ersätter TULE-provet

Socialstyrelsen har fattat beslut om förändringar i kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES. Beslutet innebär att Umeå universitet har fått i uppdrag att ge det nya kunskapsprovet från hösten 2016. Kunskapsprovet vid Karolinska institutet, TULE-provet, kommer att fasas ut och följande övergångsregler gäller.

TULE-provet är ett medicinskt kunskapsprov för läkare med utbildning i länder som ej omfattas av EU-direktiv eller den nordiska överenskommelsen. Det består av två delar: en teoretisk och en praktisk del.

Övergångsregler till nytt kunskapsprov för läkare

Om du inte har påbörjat TULE-provet eller har gjort TULE-provet men inte är godkänd på någon av provets delar kan du endast gå vidare genom att göra det nya kunskapsprovet vid Umeå universitet.

För information se Umeå universitets hemsida http://www.kunskapsprov.umu.se/ eller skicka dina frågor på e-post, adressen finner du på hemsidan www.kunskapsprov.umu.se

För information hos Socialstyrelsen: http://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees/lakare

Du som har gjort TULE-provet vid KI en eller två gånger och klarat en eller flera delar kan välja mellan att:

  1. Slutföra TULE-provet vid KI höstterminen 2016.
  2. Gå över till det nya kunskapsprovet som Umeå universitet erbjuder.

Observera att du bara kan välja ett av dessa alternativ.

Det nya kunskapsprovet har ett annat format än TULE-provet, information om detta finner du på Socialstyrelsens hemsida. Om du väljer att göra det nya kunskapsprovet vid Umeå universitet får du tre nya försök, även om du redan deltagit en eller två gånger i TULE-provet vid Karolinska Institutet.

Läs mer om det nya kunskapsprovet på:
http://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees/lakare eller kontakta Socialstyrelsen via e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

TULE-provet gavs vid två tillfällen under hösten 2016: ett i september och ett i december. Anmälan till TULE-provet är nu stängd. Utöver dessa två tillfällen kommer inga fler TULE-prov att genomföras.

Observera att du som inte får godkänt på TULE-provet hösten 2016, inte kommer att ges möjlighet att göra det nya kunskapsprovet vid Umeå universitet.

Har du redan gjort TULE-provet tre gånger och inte fått godkänt, kommer du inte heller att ges möjlighet att göra det nya kunskapsprovet vid Umeå universitet.

Har du frågor kring detta, vänligen kontakta Socialstyrelsen på e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Kontakt

E-post: kunskapsprov@ki.se