Oscar träffar dagligen barn med misstänkt covid-19

Oscar Berg tog läkarexamen från Karolinska Institutet i juni 2019 och arbetar sedan september som underläkare på Sachsska barnakuten vid Södersjukhuset. Han berättar att allt arbete på sjukhuset har påverkats av covid-19 och även lett till fler arbetstimmar och stor oro.

Oscar Berg, alumn på läkarprogrammet, KI
Oscar Berg, läkare på Sachsska barnsjukhuset.

Ökat tryck och nya riktlinjer

På Sachsska barnakuten träffar Oscar dagligen patienter med misstänkt covid-19. Det handlar oftast om barn med luftvägsymptom och/eller akut insjuknande i feber. Det har varit en påfrestande period för både Oscar och hans kollegor, framförallt gällande ovissheten kring coronautbrottet.

- Jag hade aldrig kunnat föreställa mig den här arbetssituationen när jag började arbeta på sjukhuset. I och med de nya riktlinjerna att man ska stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom har antalet sjukanmäld personal ökat kraftigt och vi som är fortsatt friska har behövt arbeta mer. Vi har dessutom fått nya direktiv dagligen gällande vårdhygien, smittorisk, provtagning och så vidare, vilket såklart har varit påfrestande. Det är viktigt att vara anpassningsbar och att kunna lyssna in och vara ödmjuk i detta läge, säger Oscar.

Corona-virus och barnsjukdomar på samma gång

Oscar berättar att i början kändes covid-19 väldigt avlägset, men sedan nådde coronautbrottet sjukhuset under samma period som de redan var på väg in i högsäsongen för de vanliga barnsjukdomarna som kommer denna tid på året. Barn med lunginflammationer, infektioner och andra sjukdomar kommer fortfarande in till akuten och de måste behandlas samtidigt som patienter med misstänkt covid-19 tas omhand.

- Lyckligtvis blir barn inte särskilt drabbade av covid-19 har det visat sig. Vi har haft några enstaka bekräftade fall på vår barnavdelning. Däremot kan det förstås upplevas som läskigt för de barn som testas mot viruset då vi kommer in med full skyddsutrustning med bland annat munskydd, visir och handskar, säger Oscar.

Alla professioner ställs på sin spets 

Trots att det råder stor oro bland kollegor och att alla utmanas och ställs på sin spets, tycker Oscar att samarbetet har fungerat bra.

- Det har såklart varit en hel del oklarheter och med det kommer oro. Att försöka förhålla sig till allt detta utan att veta vad morgondagen visar är jobbigt för oss alla. Trots det har samarbetet oss läkare emellan fungerat otroligt bra i alla led, men också samarbetet med andra professioner såsom sjuksköterskor och undersköterskor har gått väldig smidigt. Alla i vården har en känsla av att man vill hjälpa till och göra skillnad och det finns en otrolig laganda! Vi kommer att dra stora lärdomar av detta när det är över och det känns nästan som en nedräkning nu. Tillsammans kommer vi att klara av det här, säger Oscar.

Oscar Berg, läkare på Sachsska barnsjukhuset.
S
Studentkommuni…
2022-09-09