Preparandkurs för läkare med utbildning från länder utanför EU/EES

Preparandkursen riktar sig till dig som är läkare med grundexamen från ett land utanför EU och som avser att söka svensk läkarlegitimation. Kursen syftar till att ge en översiktlig uppdatering av medicinska kunskaper inför det obligatoriska nationella kunskapsprovet som anordnas av Umeå universitet.

Om kursen

Genom denna kurs får du de bästa möjligheterna att förbereda dig inför kunskapsprovet och komma ett steg närmare att arbeta som läkare i Sverige. Kursen anordnas av Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik i samarbete med språklärare vid Södertörns Högskola.

Michelle Azorbo
2024-02-13