Preparandkurs för läkare med utbildning från länder utanför EU/EES

Preparandkursen riktar sig till dig som är läkare med utländsk examen och som avser att söka svensk läkarlegitimation. Kursen syftar till att ge en översiktlig uppdatering av medicinska kunskaper samt färdigheter i svenska som förberedelse inför det nationella kunskapsprovet i Umeå.

Nu öppnar vi upp 200 åhörarplatser på pågående kurs

Preparandkursen startade under våren 2022 med preklinisk undervisning, och den kliniska undervisningsdelen genomföras under hösten. Vi kan nu erbjuda 200 åhörare möjligheten att ta del av onlineföreläsningarna i preparandkursen.

Observera att dessa är endast åhörarplatser och ger inga möjligheter att interagera med lärare/föreläsare. Åhörarplats ger heller inte möjlighet till deltagande i gruppundervisning eller språkstöd. Åhöraren kommer inte registreras som deltagare på Karolinska Institutets uppdragsutbildning, och kommer heller inte erhålla något kursintyg eller diplom.

Ansökan till åhörarplatserna öppnar 16/9

I ansökan krävs följande:

 • Ladda upp ditt brev från Socialstyrelsen med beslut och diarienummer.
 • Intyga att du inte kommer att sprida/dela länk med andra, till din åhörarplats.
 • Intyga att du förstått att en åhörarplats inte är likställd med en ordinär kursplats, och att du inte kommer att få kursintyg eller betyg/diplom för deltagandet.
 • Intyga att du förstått att din åhörarplats inte ger möjlighet att delta i gruppundervisning och språkstöd.

När platserna är fulltecknade stänger anmälan. Klicka för att komma till ansökan (öppnar 16/9)

Om kursen

Genom denna kurs får du de bästa möjligheterna att förbereda dig inför kunskapsprovet och komma ett steg närmare ett arbete som läkare i Sverige. Kursen anordnas av Karolinska institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, i samarbete med språklärare vid Södertörns Högskola.

Upplägg

Kursen kommer att omfatta 24 veckors studier på heltid (40 timmar per vecka), med nio veckors uppehåll över sommaren. Den kommer inkludera parallell undervisning i medicinska ämnen (4 dagar/vecka) och svenska språket (1 dag/vecka). All undervisning kommer att vara digital och ske på svenska med obligatorisk närvaro på de lärarledda delarna. Under utbildningen får deltagarna även stöd av handledare/mentorer.

Antagning till kursen kommer att ske efter språktest och intervjuer. Maxantal deltagare är 80. Kursen är gratis.

Observera att antagning till kursen inte ger rätt till studiemedel från CSN eller andra ersättningar.

Datum

Kursstart är 19 april 2022. Kursen avslutas 5 december 2022. Mellan 20 juni och 21 augusti är det sommaruppehåll.

Innehåll

Undervisningen i medicin består av självstudier av webbaserade föreläsningar, fallbeskrivningar och frågor från tidigare kunskapsprov och AT-prov. Patientfall och frågor från tidigare prov kommer att diskuteras i hela gruppen eller i mindre grupper, under ledning av specialistläkare i det aktuella ämnet. 

Undervisningen i svenska sker i mindre, lärarledda grupper och kommer att fokusera på ordförståelse, uttal, läsförståelse, samtalskompetens, m.m., med betoning på medicinska tillämpningar.

Behörighet

 • Personer inflyttade till Sverige med läkarutbildning* från länder utanför EU/EES som har fått beslut från Socialstyrelsen att de kan göra kunskapsprovet. 
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E, eller kunskaper i svenska motsvarande nivå C-1.

* Andra professioner såsom tandläkare, veterinär m.m. är inte behöriga att gå denna kurs.

Så här går antagningsprocessen till

 1. För att vara behörig till preparandkursen måste din läkarutbildning vara granskad av Socialstyrelsen. På Socialstyrelsens webb finns information om hur du gör för att få din utbildning granskad.
 2. Du anmäler dig till Preparandkursen (se länk nedan).
 3. Efter anmälan kommer du att bli kallad till ett språktest i svenska som du gör på distans på webben den 8 mars 2022.
 4. Om du blir godkänd i språktestet går du vidare till en språkintervju som sker på distans.
 5. Om du blir godkänd i språkintervjun går du vidare till en slutgiltig intervju, som också sker på distans.
 6. Om du blir godkänd efter den slutgiltiga intervjun kommer du att få en kallelse till kursen.

Anmälan

Anmälan är nu stängd och antagningsprocessen pågår. Godkända deltagare kommer löpande få besked gällande antagning till kursen. 

 

 

Observera! Genom att fylla i denna ansökan intygar du att du har kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E, eller kunskaper i svenska motsvarande nivå C-1.

 

 

Vid frågor

All information om kursen publiceras på denna sida. Har du ändå frågor och vill komma i kontakt med oss om kursen, skicka ett e-postmeddelande till: uu-support@uf.ki.se
Vi svarar på frågor skyndsamt, vardagar kl 9-17.