Preparandkurs för läkare med utbildning från länder utanför EU/EES

Preparandkursen riktar sig till dig som är läkare med grundexamen från ett land utanför EU och som avser att söka svensk läkarlegitimation. Kursen syftar till att ge en översiktlig uppdatering av medicinska kunskaper samt färdigheter i svenska som förberedelse inför det obligatoriska nationella kunskapsprovet som anordnas av Umeå universitet.

Om kursen

Genom denna kurs får du de bästa möjligheterna att förbereda dig inför kunskapsprovet och komma ett steg närmare att arbeta som läkare i Sverige. Kursen anordnas av Karolinska institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik i samarbete med språklärare vid Södertörns Högskola.

Upplägg

Kursen kommer att omfatta 16 veckors studier på heltid. Den kommer inkludera parallell undervisning i medicinska ämnen (ca 80% av tiden) och svenska språket (ca 20%). All undervisning kommer att vara digital och ske på svenska.  Samtliga moment i kursen är obligatoriska. Vissa moment i den medicinska delen av kursen kommer att ledas av sakkunniga lärare och då gäller obligatorisk närvaro.

Antagning till kursen kommer att ske efter ett språktest. Maxantal deltagare är 120.

Deltagande i kursen ger inte rätt till studiemedel från CSN eller andra ersättningar.

Datum

Kursstart är 14 augusti 2023 och kursen avslutas 1 december 2023.

Innehåll

Undervisningen i medicin består av självstudier av webbaserade föreläsningar, fallbeskrivningar och frågor från tidigare kunskapsprov och AT-prov. Patientfall och frågor från tidigare prov kommer att diskuteras i hela gruppen eller i mindre grupper, under ledning av specialistläkare för varje ämnesavsnitt. 

Undervisningen i svenska sker i mindre, lärarledda grupper och kommer att fokusera på ordförståelse, uttal, läsförståelse, samtalskompetens, med betoning på medicinska tillämpningar.

Behörighet

Behöriga att söka är personer med läkarutbildning från länder utanför EU/EES som har fått beslut från Socialstyrelsen att de kan göra kunskapsprovet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E, eller dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande nivå C-1.

Så här går antagningsprocessen till

1) För att vara behörig till preparandkursen måste din utbildning vara granskad av Socialstyrelsen. På Socialstyrelsens webb finns information om hur du gör för att få din utbildning granskad.

2) Du anmäler dig till Preparandkursen (se länk nedan).

3) Efter anmälan kommer du att bli kallad till ett språktest i svenska som du gör på distans på webben i vecka 23, preliminärt datum 14 juni.

4) Om du blir godkänd i språktestet kommer du att få en kallelse till kursen i vecka 26. 

Anmälan

Sista dag för ansökan till kursen är 2 juni 2023.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret "Anmäl" nedan.

Observera! Genom att fylla i denna ansökan intygar du att du har kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E, eller kunskaper i svenska motsvarande nivå C-1.

Vid frågor

All information om kursen publiceras på denna sida. Har du ändå frågor och vill komma i kontakt med oss om kursen, skicka ett e-postmeddelande till: uu-support@uf.ki.se

Michelle Azorbo
2023-05-12