Meritvärdering och urval till Magnetisk resonanstomografi

Meritvärderingens uppgift är att rangordna behöriga sökande. På denna sida hittar du information om hur meriterna i din inskickade meritportfölj värderas i samband med urvalet till den fristående kursen Magnetisk resonanstomografi 30 hp.

I samband med din ansökan laddar du upp din meritförteckning på "Mina sidor" på antagning.se.

KI:s antagning granskar behörigheten hos samtliga sökande till utbildningen. Alla sökande som bedömts vara behöriga, får därefter sina inskickade meriter värderade i enlighet med principerna nedan, fastställda av utbildningsnämnden CLINTEC. Meritvärderingen görs av kursansvarig lärare och examinator

Behöriga sökande rangordnas utifrån den totala poängtilldelningen i meritvärderingen, vilken utgör grund för urvalet till utbildningen. Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se

Yrkeserfarenhet (max 7 poäng)

Annan yrkeserfarenhet än inom radiografi: 1 poäng
0–1 år inom radiografi: 2 poäng
>1–2 år inom radiografi: 3 poäng
>2–3 år inom radiografi: 4 poäng
>3–5 år inom radiografi: 5 poäng
>5 år inom radiografi 6: poäng
Yrkeserfarenhet relevant för sökt utbildning (t. ex. arbete inom MR om du söker en MR kurs): + 1 p

Bifoga CV och tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren.

Utbildning (max 5 poäng)

Fristående kurser inom radiografi 1–7,5 hp: 1 poäng
Fristående kurser inom radiografi upp till 15 hp: 2 poäng
Fristående kurser inom radiografi upp till 30 hp: 3 poäng
Fristående kurser inom radiografi 30–60 hp: 4 poäng
Magisterexamen/Master i radiografi: 5 poäng

Behörighetsgivande utbildning styrks enligt instruktionerna på antagning.se/universityadmissions.se. Annan kurs av relevans styrks med kursintyg. Om meriterna inte finns i LADOK bifoga kursintyg.

Handledning (max 4 + 1 p)

Handledning av studenter generellt: 1 poäng
Handledning av röntgensjuksköterskestudenter: 2 poäng

Ska styrkas med intyg från arbetsgivare.

Undervisning (max 4 p)

Undervisning generellt: 1 poäng
Undervisning inom radiografi 1–5 timmar: 2 poäng
Undervisning inom radiografi 6–20 timmar: 3 poäng
Undervisning inom radiografi |>20: 4 poäng

Ska styrkas med intyg. 

Motivationsbrev (max 5 poäng)

Saknas, för långt, irrelevant, ej komplett: 0 poäng
Delvis relevant: 1 poäng
Relevant: 3 poäng
Exceptionellt klart, välstrukturerat, logiskt, adressera specifikt varför sökanden vill gå på specifikt spår: 5 poäng

Bifoga motivationsbrev.

Referens från arbetsgivaren (max 3 poäng) 

Ej bifogat referens från arbetsgivaren: 0 poäng
Referens från arbetsgivaren: 2 poäng
Referens som beskriver att detta ligger i linje med tänkt kompetensutveckling: 3 poäng

Bifoga referensbrev.

Övergripande bedömning av sökanden

Summa totalpoäng (max 29 poäng).

 

 

 

KI Antagningen
2024-01-17