Magister- och masterprogram

KI erbjuder magister- och masterprogram på både engelska och svenska. Notera att du söker till programmen vid olika tillfällen och att vissa program endast ges vartannat år.

Anmälan till magister- och masterprogram som ges på svenska med start HT 2024 är öppen 15 mars - 15 april 2024. Flera program med start HT 2024 är öppna för sen anmälan!

Anmälan till globala program som ges på engelska med start HT 2025 är öppen 15 oktober 2024 - 15 januari 2025.

Magister- och masterprogram 2025-2026

Magister- och masterprogram 2024-2025

Helene Svanholm
2024-06-20