Magister- och masterprogram

KI erbjuder magister- och masterprogram på både engelska och svenska. Notera att du söker till programmen vid olika tillfällen och att vissa program endast ges vartannat år.

Anmälan till magister- och masterprogram som ges på svenska med start HT 2024 är öppen 15 mars - 15 april 2024.

Anmälan till globala program som ges på engelska med start HT 2024 var öppen 16 oktober 2023 - 15 januari 2024.

Flera program med start HT 2024 är öppna för sen anmälan!

Magister- och masterprogram 2024-2025

Helene Svanholm
2024-04-22