Anmälnings- och studieavgifter

Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Du som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz är skyldig att betala anmälnings- och studieavgifter. Det finns undantag från kravet.

För att läsa mer om undantagskraven och avgöra om du är avgiftsskyldig eller inte, läs mer på antagning.se.

Information om betalning till KI

Studenter som är avgiftsskyldiga måste göra en delbetalning innan terminen startar. Delbetalningens storlek varierar beroende på utbildning. Den som är avgiftsskyldig hittar sin faktura genom att logga in på Ladok för studenter.

Avgiften för olika utbildningar skiljer sig åt. För att få veta kostnaden för en specifik utbildning, vänligen kontakta Antagningen vid KI.

KI Antagningen
2024-07-04