Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen

Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine kandidatexamen  

Programmet är en påbyggnadsutbildning för dig som har en tandhygienistexamen och som vill fördjupa dina kunskaper och utveckla dina färdigheter.

Beskrivning

Påbyggnadsutbildningen i oral hälsa ger dig teoretisk och praktisk fördjupning med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi, pedodonti samt gerodonti och leder till en kandidatexamen. 

Folkhälsofrågor är en central del av utbildningen och i studier om tobaksprevention och tobaksavvänjning fördjupas kunskaper om samtalsmetodik och kommunikation och appliceras praktiskt på egna patientfall. Studier om organisation och ledarskap ger viktiga kunskaper för arbete inom tandvårdsteamet. Den kliniska färdighetsträningen omfattar självständig behandling av komplicerade patientfall - både vuxna, äldre och barn - där risk-, prognos- och åtgärdsbedömning ingår.  

Utbildningen ger även kunskaper om och träning i vetenskaplig metodik och avslutas med ett examensarbete inom ett område kopplat till oral hälsa som har en tydlig anknytning till aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Utbildningen leder till en kandidatexamen i oral hälsa och ger möjlighet till vidare studier för en magisterexamen och därefter forskarutbildning.

Anmälan HT20

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 25
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-21004

Särskild behörighet

Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga motiveringsbrev).

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 15 maj 2020.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning