Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Medicine magisterexamen  

Vill du bidra till tidig upptäckt av cancer och utgöra en central del i utredningsvägar inom vården? Under magisterprogrammet i diagnostisk cytologi utvecklar du kompetens för självständig diagnostik av olika typer av cellprover med hjälp av modern mikroskopi och avancerade molekylära metoder.

Programmet ges för sista gången HT 2022

Programmet kommer att ges för sista gången HT 2022. Detta är det sista planerade ordinarie programtillfället.

Beskrivning

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi passar dig som är medicinskt och tekniskt intresserad samt vill arbeta självständigt med avancerade kliniska utredningar av olika sjukdomar. Inom diagnostisk cytologi studeras cellers utseende och de genetiska förändringar som kännetecknar olika sjukdomstillstånd. Utbildningen ger en fördjupning i patologi och specialkunskaper inom cytologisk utredning av tumörsjukdomar i olika organsystem som till exempel respirationsorgan, urinvägar och kvinnliga genitalia.

Som student utvecklar du förmågan att tillämpa de olika diagnostiska kriterier som används vid undersökning av celler från olika kroppsvätskor i bukhåla, lungsäck och hjärtsäck liksom cerebrospinalvätska. Undervisningen innefattar även teori och tillämpning av de senaste laboratoriemetoderna som används inom området. Utbildningen är tydligt kopplad till cytologisk spetskompetens genom såväl forskning som klinisk verksamhet.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter utbildningen kan du arbeta som cytodiagnostiker vid något av landets laboratorier. Utbildningen har en tydlig klinisk anknytning och forskningsanknytning och ger möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.

Anmälan HT22

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 20
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
  • Anmälningskod: KI-21000

Särskild behörighet

Biomedicinsk analytikerexamen om 180 hp från utbildning med inriktning laboratoriemedicin eller motsvarande. Alternativt avslutad biomedicinsk analytikerutbildning med inriktning laboratoriemedicin samt kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Bifoga motiveringsbrev och CV, samt intyg (referensbrev, tjänstgöringsintyg och betyg) som styrker dina meriter.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 16 maj 2022.

Mer information om hur dina meriter bedöms hittar du på sidan Meritvärdering och urval till magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli 2022 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Emilie Hultin,t.f. studierektor, emilie.hultin@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning