Aula Medica

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Ett fel uppstod

Programmet ges för sista gången HT 2022

Programmet kommer att ges för sista gången HT 2022. Detta är det sista planerade ordinarie programtillfället.

An error occurred fetching the programme, please try again later.