Master­programmet i molekylära tekniker inom livs­vetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Masterexamen  

Programmet är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet med koppling till Science for Life Laboratory, Stockholm. Som student får du en bred utbildning inom life science med betoning på banbrytande metoder för bioinformatiska analyser av "big data", i kombination med de state-of-the-art tekniker som används i modern "high throughput" molekylärbiologi samt hur man översätter biologiska upptäckter till diagnosverktyg och nya behandlingar.

Beskrivning

Detta tvååriga masterprogram ges av ett team lärare som även är internationellt erkända forskare inom sina respektive discipliner, vilket gör att kurserna kommer att vara relevanta för ämnesområdet och ligga i forskningsframkant. Programmet ger en gedigen utbildning med en ämnesmässig kombination av molekylärbiologi, bioteknik och medicin. Fokus ligger på high-throughput biologi och analys av big data för överföring av biologiska fynd från laboratorium till konkreta patientfall. Utbildningen syftar också till att utveckla färdigheter och förmågor som är väsentliga för yrkeslivet och som är viktiga om man ska kunna leda projekt inom både akademi och industri; muntlig och skriftlig presentation, färdigheter i att arbeta i grupp samt hur man gör etiska och samhälleliga överväganden om life science-relaterade frågor.

År 1
Det första året omfattar kurser på avancerad nivå i genetik och genomik, translationell medicin, tillämpad kommunikation, och molekylära livsvetenskapsmetoder, samt grunderna för biostatistik, programmering, bioinformatik och jämförande genomik. Karolinska Institutet (höstterminen) och Stockholms universitet (vårterminen) erbjuder kurserna under det första året.

År 2
Det andra året innehåller obligatoriska kurser i tillämpad genteknik med bioinformatisk analys av storskaliga data och tillämpad proteomik. Andra hälften av höstterminen erbjuder tre kurser, varav studenten ska välja två: systembiologi, läkemedelsutveckling och en projektkurs. Kurserna under höstterminen erbjuds av KTH,  Kungliga Tekniska Högskolan. Under vårterminen utförs det enskilda examensarbetet.

Ansökningsprocessen handläggs av Kungliga tekniska högskolan (KTH) i samarbete med Stockholms universitet (SU) och Karolinska institutet (KI).

Detaljerad information om ansökningsprocessen och nödvändiga dokument finns här (på engelska).

Efter studierna

Kombinationen av molekylärbiologi, bioteknik och medicin ger en mycket bra grund för en professionell forskarkarriär inom akademin, inom den biotekniska industrin eller inom läkemedelsindustrin. Den life-science-baserade industrin och den pågående akademiska forskningen inom dessa områden är aktiv och life-science sektorn expanderar över hela världen, vilket innebär att studenterna kommer att ha en mycket bra arbetsmarknad och kommer att kunna få ett yrke inom flera olika möjliga arbetsområden.

Anmälan HT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 16 januari 2023

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan och antagning

Anmälan hanteras av KTH. Om du har frågor om din anmälan eller om antagning, vänligen vänd dig till KTH:s information om anmälan och antagning.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Rachel Fisher, rachel.fisher@ki.se, +46-8-517 732 45

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning