Läkarprogrammet

 • 330 hp
 • 5.5 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Läkarexamen  

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet ger dig grunden till ett framtida läkaryrke och ett livslångt lärande där det ställs höga krav på medicinskt kunnande, praktiska färdigheter, vetenskaplighet och professionell kompetens.

Beskrivning

Som läkare undersöker du, ställer diagnos och behandlar patienter. Därtill arbetar du som läkare med andra vårdprofessioner, med undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration, ofta forskning - på vårdcentraler, nättjänster, sjukhus, hjälporganisationer och universitet. Läkarprogrammet passar dig som vill utveckla många sidor av dig själv i ett livslångt perspektiv för att på bästa sätt kunna bidra till att förbättra andras liv.

Som läkare får du ett varierande yrke. Yrket kräver breda medicinska kunskaper, gott omdöme, god förmåga att kommunicera, samarbeta och leda, förmåga att värdera vetenskap och ny kunskap. Som läkare behöver du också värna om samhällets resurser och ha förståelse för hälsofrågor i en globaliserad värld. Läkarprogrammet förbereder dig för allt det. Dels ingår teori inom olika ämnen, dels praktiska övningar, vetenskaplig träning och undervisning om etik, global hälsa med mera. Undervisningen utgår ofta från patientfall och sker till stor del i vården, där du deltar i det dagliga patientarbetet under handledning.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Efter det 5,5-åriga programmet behöver du göra AT för att få legitimation.

Läkare kan arbeta på vårdcentral, sjukhus, mottagningar eller inom företagshälsovård - digitalt, utomlands eller inom hjälporganisationer. Många läkare arbetar helt eller delvis med forskning inom olika medicinska områden, en del inom läkemedelsindustrin.

Anmälan HT20

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 160
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
 • Anmälningskod: KI-41006

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Urval inför höstterminen 2020

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %
 
KI har beslutat att ställa in det alternativa urvalet till Läkarprogrammet (PIL) inför höstterminen 2020. För mer information se ki.se/alternativturval.

Urval inför vårterminen 2021

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %
 
KI har beslutat att ställa in det alternativa urvalet till Läkarprogrammet (PIL) inför vårterminen 2021. För mer information se ki.se/alternativturval.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT21

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 130
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2020
 • Anmälningskod: KI-42002

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Urval inför höstterminen 2020

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %
 
KI har beslutat att ställa in det alternativa urvalet till Läkarprogrammet (PIL) inför höstterminen 2020. För mer information se ki.se/alternativturval.

Urval inför vårterminen 2021

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %
 
KI har beslutat att ställa in det alternativa urvalet till Läkarprogrammet (PIL) inför vårterminen 2021. För mer information se ki.se/alternativturval.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning