Tandläkarprogrammet

  • 300 hp
  • 5 år
  • Studiestart höst: v. 34  
  • Examen: Tandläkarexamen  

Inom tandläkaryrket kombineras avancerad teoretisk kunskap inom såväl basvetenskap och medicinska ämnen som odontologi med finmotoriskt hantverk, mänskligt omhändertagande samt ett sinne för estetik.

Beskrivning

Som tandläkare arbetar du med människors munhälsa, vilket bland annat innefattar att upptäcka, diagnostisera och behandla mun- och tandsjukdomar. Du åtgärdar även vissa komplikationer till följd av sjukdomar och skador som orsakats i mun och tänder av olyckor. Att arbeta som tandläkare är inspirerande och innebär daglig kontakt med patienter på klinik och kollegor i tandvårdsteamet.

Som tandläkarstudent kommer du redan under det första året att få inblick i tandläkaryrket genom auskultation vid Universitetstandvården på Karolinska Institutet där studenter på högre terminer har sin kliniska färdighetsträning med patienter. Under andra året träffar du dina första egna patienter. I början gör du undersökningar med röntgenbildtagning, diagnostik och ger instruktion i munhygien och enklare fyllningar. Därefter blir behandlingarna successivt mer avancerade. Under tredje året gör du kronor och under de sista åren av utbildningen även broar, proteser och implantatbehandlingar.

Den teoretiska grunden i utbildningen innefattar biomedicinska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi samt kroppens anatomi och organfunktion. Den medicinska grunden inkluderar i sin tur patologi (sjukdomslära), allmänmedicin, mikrobiologi och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). De teoretiska basvetenskapliga och medicinska ämnena integreras med de odontologiska för att ge en tydlig koppling till tandläkaryrket. Som stöd för patientomhändertagande ingår även utbildning i etik, humanistisk medicin, kommunikation och lagarbete. I slutet av utbildningen gör du ett examensarbete i ett odontologiskt ämne. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Som tandläkare kan du vara verksam inom offentlig eller privat vård, och även göra akademisk karriär. Som tandläkare kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist. Inom odontologi finns det nio olika inriktningar, bland annat tandlossningssjukdomar, käkkirurgi, barntandvård eller sjukhustandvård. Utvecklingsmöjligheter finns även genom forskarutbildning.

Anmälan HT21

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 90
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-41013

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %.
 
KI har beslutat att ställa in det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet (TAPIL) inför höstterminen 2021. Mer information om det alternativa urvalet TAPIL hittar du på ki.se/alternativturval.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning