Magisterprogrammet i klinisk optometri

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine magisterexamen  

Magisterprogrammet i klinisk optometri vänder sig till dig som är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Efter examen kan du arbeta med diagnostik av ögonsjukdomar, avancerade optometriska och oftalmologiska undersökningsmetoder, undersökningar av barn och behandling av samsynsproblem.

Beskrivning

Magisterprogrammet i klinisk optometri passar dig som är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård.

Utbildningen har en stark förankring i den kliniska verksamheten och ger dig utökade kliniska färdigheter. Samtidigt får du en fördjupning i områdena neurooftalmologi, okulär farmakologi, ögats sjukdomar, binokulärseende och barnoptometri. Kurserna bygger vidare på tidigare studier. 

Efter utbildningen kan du självständigt undersöka och diagnostisera ögats vävnader, ögats tryck och refraktiva status samt binokulära funktion med samma metoder som används inom specialistögonvården. Du blir med andra ord primärvårdens praktiker för hälsa inom ögat och synsystemet och arbetar med mångsidig ögonvård.

Som ett av tre optikerprogram i Europa är programmet (grundutbildning och magister) ackrediterad av European Council of Optometry and Optics (ECOO) sedan 2016. Det innebär bland annat att du med en magister med examina från KI får ECOO:s Europeiska Diplom i optometri som ger fina möjligheter att arbeta utomlands.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Efter examen kan du arbeta i privat optometrisk klinik, du kan också arbeta vid såväl privata som offentliga ögonmottagningar och ögonkliniker. Du kan även jobba i andra europeiska länder där det ställs krav på formell utbildning och klinisk kompetens inom diagnostiska läkemedel och undersökningsmetoder (exempelvis i Storbritannien och Nederländerna). Dessutom har du möjlighet att gå vidare till studier på forskarnivå.

Anmälan HT20

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 24
  • Studieort: Stockholm
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-21001

Särskild behörighet

Optikerexamen om 180 hp eller kandidatexamen i optometri. Alternativt legitimation som sjuksköterska samt sjuksköterskeexamen om 180 hp och ytterligare 60 hp påbyggnad inom ögonsjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen (bifoga CV och motiveringsbrev).

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast 15 maj 2020.

Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen