Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  

Utbildningen riktar sig till dig som har beslut från Socialstyrelsen om att delta i kompletteringsprogram för sjuksköterskor med examen från tredje land. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som sjuksköterska i Sverige. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier, vilket innebär 60 högskolepoäng.

Beskrivning

Programmet innehåller teoretiska studier som bygger vidare på dina tidigare kunskaper, och du kommer därmed själv vara aktiv i att identifiera ditt kunskapsbehov. Utbildningen sker inom huvudområdet omvårdnad och består av tio kurser med olika inriktningar. Du kommer bland annat studera sjuksköterskans profession, omvårdnad, farmakologi och läkemedelsberäkning samt lärande och ledarskap. Därtill kommer de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna inom vilka du ska utveckla din yrkesroll, ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de tillägnade teoretiska kunskaperna i praktiken. Dessa integreras därmed med den verksamhetsförlagda utbildningen som genomförs inom primärvård, kommunal vård och omsorg samt inom någon av specialiteterna medicin, kirurgi och geriatrik. Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Efter avslutade studier ansöker du om svensk legitimation hos Socialstyrelsen för att sedan kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige.

Anmälan HT20

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 25
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Sista kompletteringsdag: 17 april 2020
  • Anmälningskod: KI-91700

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju

Läs om antagningsprocessen på sidan Antagning till kompletterande utbildning för sjuksköterskor. På sidan hittar du även meritförteckningen för den kompletterande utbildningen som ska fyllas i.

Samtliga meriter (inklusive mertiförteckningen med bilagor) ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 17 april 2020.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Eva Broberger, Eva.Broberger@ki.se, 08-524 838 15
Christine Carlstedt, christine.carlstedt@ki.se, 08 524 860 20

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning