Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Beskrivning

Utbildningen innehåller en stor del klinisk färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård kompletterad med teoretisk undervisning i ämnesspecifika odontologiska och medicinska moment.

För information om urvalsprocessen besök Programwebben för Kompletterande utbildning för tandläkare Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Efter utbildningen kan tandläkare med svensk legitimation vara verksam inom offentlig vård (Folktandvården) eller privat vård, och även göra akademisk karriär. Som tandläkare med svensk legitimation kan du efter minst två års allmänpraktik vidareutbilda dig till specialist.

Anmälan HT20

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 16
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Sista kompletteringsdag: 17 april 2020
  • Anmälningskod: KI-91800

Särskild behörighet

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Med anledning av spridningen av sjukdomen Covid-19 kommer urvalstestet den 7 maj inte att kunna genomföras som planerat. Istället kommer urvalet i steg 1 baseras på en rangordning av de behöriga sökandes resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller resultat från KUT-urvalets kunskapstest. Det praktiska testet i steg 2 kommer heller inte att kunna genomföras som planerat.
 
Urval till utbildningen sker i två steg.
1. Rangordning baserat på den sökandes senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets kunskapstest.
2. Intervju

I steg 1 rangordnas de sökande utifrån deras senaste resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov och/eller KUT-urvalets kunskapstest. De ca 40 sökande med bäst resultat kallas till steg 2 för intervju. Endast de som har prioriterat Karolinska Institutet först på antagning.se deltar i urvalet till KI:s KUT-utbildning.

Läs om antagningsprocessen på sidan Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare. På sidan hittar du även meritförteckningen för den kompletterande utbildningen.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 17 april 2020.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Karin Garming Legert, karin.garming.legert@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning