Psykosocialt stöd för sjukvårdspersonal - Akut stressreaktion

Det gemensamma för svåra händelser är att de hotar grundläggande värden som vi vet är viktiga för att vi människor ska må bra och för att vårt liv ska fungera, nämligen vår fysiska och emotionella säkerhet, vår förmåga att bibehålla integritet och värdighet, ha en förutsägbarhet och tillit och tro på det goda i världen.

Vissa delar av de händelser som uppstår kring covid-19 kan också uppfattas som traumatiska. En ny, osynlig smitta som också är förenad med livsfara för vissa riskgrupper kan innefatta det som är typiskt för denna typ av händelse, nämligen att det innefattar kontakt med död, hot om död, eller hot om allvarlig skada. Även att bevittna att någon annan är med om händelsen som att vårda någon som dör plötsligt kan ge samma reaktion.

Rädsla och ångest är den vanligaste reaktionen på en traumatisk händelse och är ju kroppens naturliga reaktion på att man varit med om ett hot av något slag. För en del personer försvinner dessa känslor relativt snabbt. För andra stannar känslan av rädsla och ångest kvar en lång tid efter händelsen. Att få reaktioner som att känna sig paralyserad eller känna det som att det som hänt är overkligt, är en annan.

Psykologiska reaktioner i det omedelbara skedet kan också handla om att händelsen inte vill lämna en ifred utan återkommer i form av plågsamma minnesbilder eller mardrömmar. Ibland kan kroppen reagera starkt vid påminnelse om händelsen. Vanligt är att man vill undvikande påminnelser om händelsen. Det kan handla om personer, samtalsämnen, platser, situationer, aktiviteter, saker men också tankar, känslor, fysiska reaktioner och själva minnet av händelsen. En del märker också av man börjar tänka annorlunda om sig och om världen, att jag tänker att jag är svag eller att världen är farlig. Minskat intresse för saker man tidigare tyckt varit roliga och likgiltighet eller främlingskap inför andra är en annan vanlig reaktion. Vanligt är också lättirritabilitet, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter, tecken på att kroppen blivit överdrivet vaksam på om något annat svårt ska hända.

Alla dessa reaktioner kan vara plågsamma men är naturliga och övergående. De brukar benämnas akuta stressreaktioner. Att vara medveten om varifrån reaktionerna kommer kan vara ett första steg till att de lägger sig av sig själv. Vid långvariga besvär där reaktionerna inte klingat av efter en månad kan det vara bra att tänka på att söka hjälp.

För att klara av denna typ av reaktioner mer effektivt vet vi att socialt stöd är väldigt viktigt, vilket kan vara ännu svårare i covid19-krisen där vi uppmanas till fysisk distansering och kan kräva mer uppfinningsrikedom. Fundera över vem du vill tala med och när, vad är bästa tidpunkten för dig och den du vill prata med. Be om hjälp och förklara dina behov. Det finns inget fel eller rätt, ibland vill man inte prata om det svåra utan bara känna att någon bryr sig och kanske prata om annat. Du pratar om det svåra när du känner dig redo under den första månaden. Hitta lösningar som fungerar, telefonkontakt eller använda digitala lösningar. Eller ta en promenad tillsammans.

Behov av uppföljning

Ibland kan det vara så att först när den största pressen är över inser man hur påverkad man är. Varje arbetsplats ska kunna erbjuda företagshälsovård och ha upparbetade rutiner för personalhälsovård även på lång sikt. Dit kan du själv vända dig för stöd och uppföljning om du skulle behöva det även längre fram. Om du märker att kollegor skulle ha ett behov av det, hjälps åt att påminna om detta stöd. Upplever du att detta stöd inte är tillgängligt på det sätt du önskar kontakta din chef eller annan person som har hand om personalfrågor och lyft frågan. 

Saker att tänka på för att minska sin sårbarhet

  • Undvika ensamarbete
  • Ta regelbundna pauser när det går på arbetet och vila från nyhetsrapportering
  • Äta, sova och vara fysiskt aktiv
  • Försöka vila när det är möjligt och hitta till ”nuet”
  • Påminna sig om att det inte finns något fel eller rätt sätt att reagera på, var snäll mot dig själv, validera normala reaktioner
  • Kolla av dig själv och dina kollegor
  • Notera om något hjälper dig slappna av bättre

Institutionen för Global Folkhälsa och Centrum för Katastrofmedicin, med hjälp av forskare och medarbetare på KI, har tagit fram detta material.

Vid frågor om innehåll, kontakta: covid19utbildning@ki.se.