Psykosocialt stöd för sjukvårdspersonal - Exempel på webinar "Akutsjukvård under covid-19-pandemin"

Interprofessionellt webinar som syftar till att stötta och ge möjlighet till reflektion på distans har genomförts på St Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och finns att tillgå här som underlag för att skapa ett eget webinar. Fördelen med webinar är att även medarbetare som inte är i tjänst pga egen sjukdom eller risk för smitta kan medverka.

Inledning av Mats Ericson och Walter Osika

Stefan Einhorn – Konsten att vara en god doktor – i tider av resursbrist och etisk stress

Johan von Schreeb – De viktigaste erfarenheterna från tidigare katastrofer relevanta för covid-19 pandemin

Per-Olov Michel - Tidigare erfarenheter avseende reaktioner och stresshantering i svåra situationer som kan vara relevanta för sjukvårdspersonal i den aktuella covid-19 pandemin