Skip to main content

Ramavtal med Stockholms stad

Ramavtal mellan Stockholms Stad Socialförvaltningen samt Äldreförvaltningen, och Karolinska Institutet gällande uppdragsutbildning på högskolenivå.

Sedan den 13 februari 2012 har Stockholms Stad och Karolinska Institutet ett ramavtal gällande högskoleutbildningar.

Karolinska Institutet erbjuder uppdragsutbildning, en form av kompetensutveckling för anställda som bekostas av arbetsgivaren. Vi skräddarsyr utbildningarna utifrån era behov, alltifrån endagsseminarier till specialistutbildningar.

Vår pedagogik bygger på modeller för effektivt lärande som möjliggör att deltagaren kan kombinera arbete med studier och under utbildningen praktiskt tillämpa sina kunskaper och därmed bidra till att utveckla sin arbetsplats.

Ramavtalet ska tillgodose behovet av kompetensutveckling för personalen inom Stockholms Stads socialförvaltning samt äldreförvaltning.

Huvudområde Utbildning
Äldreomsorg Socialpedagogik och omsorgsarbete
Åldrande, diagnos och symptom
Lagar och föreskrifter i socialt- och omsorgsarbete
Omsorg om personer med funktionsnedsättningar inklusive socialpsykiatri Socialpedagogik och omvårdnadsarbete
Funktionsnedsättningar, diagnoser och symptom
Lagar och föreskrifter i socialt- och omvårdnadsarbete
Individ och familjeomsorg Individ och familjeomsorg
Organisation, ledarskap och kvalitet Organisation, ledarskap och kvalitet

Avropa avtal

För att avropa avtalet och komma igång med uppdragsutbildning, kontakta oss redan idag:

Enhetschef

Jan Petersson

Telefon: 08-524 838 90
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Jan.Petersson@ki.se