Ramavtal med Stockholms stad

Sedan den 11 november 2019 har Stockholms Stad och Karolinska Institutet ett ramavtal gällande högskoleutbildningar. Ramavtalet ska tillgodose behovet av kompetensutveckling för personalen inom Stockholms Stads socialförvaltning och äldreförvaltning. Ramavtalet gäller som längst t.o.m 31 oktober 2023.

Karolinska Institutet erbjuder uppdragsutbildning, en form av kompetensutveckling för anställda som bekostas av arbetsgivaren. Vi skräddarsyr utbildningarna utifrån era behov, alltifrån endagsseminarier till specialistutbildningar. Vår pedagogik bygger på modeller för effektivt lärande som möjliggör att deltagaren kan kombinera arbete med studier och under utbildningen praktiskt tillämpa sina kunskaper och därmed bidra till att utveckla sin arbetsplats. 

För att avropa avtalet och komma igång med uppdragsutbildning, kontakta oss redan idag:

Michelle Azorbo
2022-12-05