Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik (15 hp)

Arbetet med patientsäkerhet är ständigt pågående och det finns mycket att lära från det som just nu sker inom hälso- och sjukvården. Att förstå patientsäkerhet utifrån interaktionen mellan människa, organisation och teknik (MTO-perspektivet) är centralt i kursen. Likaså relaterar kursen till de nya nationella riktlinjerna för patientsäkerhet från Socialstyrelsen.

Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg

Beskrivning av kursen

Utbildningen har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning med exempel från högriskverksamheter inom olika områden och samhällssektorer. En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment. Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde. Mer information finns i kursinformationsbladet och kursplanen nedan. 

Kursupplägg

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen och föreläsningar. Till varje seminarium inbjuds flera framstående föreläsare som representerar såväl säkerhetsforskningen inom andra branscher som hälso-och sjukvården.

Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och vid varje seminarium finns tid avsatt för diskussioner. Kursdeltagarna ska inför kursstart välja ett problem/ riskområde från sin verksamhet som under kursens gång bearbetas i inlämningsuppgifter utifrån de teman som behandlas i de olika seminarierna. I slutet av kursen sammanfattas dessa reflektioner i en PM. Kursmaterial, examinationsuppgifter och övningar är till en stor del webbaserade. Mer information finns i kursinformation som kan laddas ner som PDF här. 

Kursinnehåll

Seminarium 1:  Systemsäkerhet – människa, teknik och organisation (MTO) och teoretiska modeller

Seminarium 2:  Ledarskap, säkerhetskultur och organisation

Seminarium 3:  Människan som resurs

Seminarium 4: Teknik och säkerhet utifrån ett systemperspektiv

Seminarium 5: Verktyg och metoder för säkerhetsarbete

Seminarium 6: Presentation av grupparbeten samt examination

Mer information finns i kursplanen. 

Vad säger tidigare deltagare?

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefsläkare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, beslutsfattare och andra som arbetar med kvalitets, och patientsäkerhetsfrågor på olika nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet, både inom kommunal, och landstingsanknuten vård. Den vänder sig även till dem som är verksamma inom hälso-och sjukvårdens utbildningssektor eller myndigheter med intresse och ansvar för patientsäkerhetsfrågor. Kursen lämpar sig även för personer med intresse av systemsäkerhet inom andra högriskverksamheter.

Tid och plats

Planerad kursstart hösten 2023. Kursen ges torsdagar kl. 12-17.30 och fredagar kl. 8-15 under sex veckor.

4 seminarier (seminarium 1,2, 4 & 6) planeras att ges på campus Solna. 2 av seminarierna (seminarium 3 & 5) planeras att ges på digitalt på distans.

Plats

Campus Solna, Karolinska Institutet, samt digitalt på distans via Zoom.

Sagt om kursen

”Kursen ger en väldigt bra grund att stå på, den har gett mig argument i diskussioner om patientsäkerhetsfrågor och en trygghet i att argumentera i ämnet.”

”Jag är mer stärkt idag än vad jag var för ett halvår sedan, jag känner att jag kan påverka efter den här utbildningen.”

”Det var min chef som föreslog att jag skulle gå kursen, han hade själv gått den och sa att ’den här kursen ska du gå’ och visade mig innehållet, jag kände direkt att det här ska bli roligt. Han har, i sitt arbete, tagit med kunskaper från kursen och använt praktiskt i verksamheten så det var klart att jag hoppade på det på en gång.”

Pris

40 000 kr exkl. moms. (Priset kan komma att justeras inför nästa omgång.)

Fika och lunch ingår i priset. Vid de tillfällen där det förekommer kvällsaktiviteter, exempelvis grupparbeten, ingår lättare förtäring.

Anmälan

Anmälan är inte öppen till nästa omgång. Du kan göra en intresseanmälan så hör vi av oss när anmälan öppnar. 

Kursledaren berättar mer

För mer information, kontakta:

Ylva Danilsons

Projektkoordinator