Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik, 15 hp

Arbetet med patientsäkerhet är ständigt pågående och det finns mycket att lära från det som just nu sker inom hälso- och sjukvården. Att förstå patientsäkerhet utifrån interaktionen mellan människa, organisation och teknik (MTO-perspektivet) är centralt i kursen. Likaså relaterar kursen till de nya nationella riktlinjerna för patientsäkerhet från Socialstyrelsen.

Beskrivning av kursen

Utbildningen har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning med exempel från högriskverksamheter inom olika områden och samhällssektorer. En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment. Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde. Mer information finns i kursinformationsbladet och kursplanen nedan. 

Kursupplägg

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen och föreläsningar. Till varje seminarium inbjuds flera framstående föreläsare som representerar såväl säkerhetsforskningen inom andra branscher som hälso-och sjukvården.

Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och vid varje seminarium finns tid avsatt för diskussioner. Kursdeltagarna ska inför kursstart välja ett problem/ riskområde från sin verksamhet som under kursens gång bearbetas i inlämningsuppgifter utifrån de teman som behandlas i de olika seminarierna. I slutet av kursen sammanfattas dessa reflektioner i en PM. Kursmaterial, examinationsuppgifter och övningar är till en stor del webbaserade.

Kursinnehåll

Seminarium 1:  Systemsäkerhet – människa, teknik och organisation (MTO) och teoretiska modeller

Seminarium 2:  Ledarskap, säkerhetskultur och organisation

Seminarium 3:  Människan som resurs

Seminarium 4: Teknik och säkerhet utifrån ett systemperspektiv

Seminarium 5: Verktyg och metoder för säkerhetsarbete

Seminarium 6: Presentation av grupparbeten samt examination

Foto: Eric Cronberg

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefsläkare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, beslutsfattare och andra som arbetar med kvalitets, och patientsäkerhetsfrågor på olika nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet, både inom kommunal, och landstingsanknuten vård. Den vänder sig även till dem som är verksamma inom hälso-och sjukvårdens utbildningssektor eller myndigheter med intresse och ansvar för patientsäkerhetsfrågor. Kursen lämpar sig även för personer med intresse av systemsäkerhet inom andra högriskverksamheter.

Tid och plats

15 oktober 2020 och avslutning 18 februari 2021, på Karolinska Institutet, campus Solna. Kursen ges torsdagar kl. 12 -17.30 och fredagar kl. 8-15 följande veckor under 2020 och 2021: 42, 46, 50, 4, 8, 12.

Citat från tidigare deltagare

”Kursen ger en väldigt bra grund att stå på, den har gett mig argument i diskussioner om patientsäkerhetsfrågor och en trygghet i att argumentera i ämnet.”

”Jag är mer stärkt idag än vad jag var för ett halvår sedan, jag känner att jag kan påverka efter den här utbildningen.”

”Det var min chef som föreslog att jag skulle gå kursen, han hade själv gått den och sa att ’den här kursen ska du gå’ och visade mig innehållet, jag kände direkt att det här ska bli roligt. Han har, i sitt arbete, tagit med kunskaper från kursen och använt praktiskt i verksamheten så det var klart att jag hoppade på det på en gång.”

Pris

40 000 kr. Fika och lunch ingår i priset. Vid de tillfällen där det förekommer kvällsaktiviteter, exempelvis grupparbeten, ingår lättare förtäring.

Anmälan

Anmäl dig här.  Sista anmälningsdag: 2020-09-10.

För mer information, kontakta:

Annika Salomonsson

Projektkoordinator