Skip to main content

Samarbete med skolor

För att utveckla framtidens vård finns ett stort behov av att talangfulla elever med skiftande bakgrund söker medicinsk högskoleutbildning. Karolinska Institutet samarbetar därför med bland annat gymnasieskolor för att öka intresset för högre studier och forskning inom området naturvetenskap i allmänhet och KIs område i synnerhet.

Karolinska Institutet informerar också om utbildning vid KI genom utbildningsmässor, studentambassadörer och mottagande av studiebesök.

Studiebesök för gymnasieskolor

Vill din gymnasieskola ha mer information om Karolinska Institutet (KI) och KI:s utbildningar är du välkommen att kontakta oss för att boka studiebesök eller besök av en KI-ambassadör.

Vanligast är att gymnasieskolor i KI:s närområde tar kontakt i samband med egna informationsinsatser om vidare studier på högskola och bjuder in KI att delta. KI har utbildat ett 50-tal studenter till så kallade KI-ambassadörer. Studentambassadörerna kan berätta om KI:s olika utbildningar, om vilka tankar de hade innan de valde utbildning, och hur det är att läsa på högskola. Det är inte alltid lätt att välja utbildning och det kan vara skönt att prata med någon som ganska nyligen funderat i samma banor själv.

Om en gymnasieskola är intresserad av att komma på studiebesök så gör vi vad vi kan för att ordna det. Ett studiebesök brukar innehålla allmän information om KIs utbildningsprogram, en KI-ambassadör presenterar sin utbildning, en rundtur på campus och eventuellt ett besök i ett labb.

Mer information om studiebesök och KI-ambassadörer

Studievägledare

Jeanette Söderberg Norland

Telefon: 08-524 860 11
Enhet: Student- och karriärservice
E-post: jeanette.soderberg.norland@ki.se