Sara, student på arbetsterapeutprogrammet

Som arbetsterapeut kan du arbeta inom många olika områden.

Sara, student arbetsterapeutprogrammet

Varför har du valt att studera till arbetsterapeut?

– Jag är väldigt nyfiken på människors drivkraft och vill gärna jobba med att hjälpa människor att få vardagen att fungera. Att jobba som arbetsterapeut handlar mycket om att skapa en miljö som är tillgänglig för alla. Arbetsterapi är verkligen ett fint tillskott till vården. Området vilar på en medicinsk grund som fokuserar på människan. Här finns möjlighet att se individen och att anpassa därefter, det är väldigt spännande.

Har du något drömjobb i sikte?

– Jag vill känna efter vad som känns spännande. Det finns många olika möjligheter, inom exempelvis sjukhusmiljö, öppenvård, äldreomsorg och gruppboende. Vi har tidigt fått möjlighet att göra studiebesök, se och observera.

Varför valde du KI?

– KI är ett av de bästa universiteten i Sverige. Det känns kul och tryggt att studera på KI. Det passar dessutom bra eftersom jag har min familj här i Stockholm. En annan fördel är att vi har lärare med stor erfarenhet och som ger oss många kliniska exempel.

Studentkommuni…
2022-12-19