Shai läser till arbetsterapeut

"Arbetsterapi är ett spännande och meningsfullt yrke för dig som vill hjälpa människor bli självständiga och uppleva meningsfullhet i vardagen"

Shai, student arbetsterapeutprogrammet
Shai, student arbetsterapeutprogrammet Foto: Martin Stenmark

Varför valde du att läsa till arbetsterapeut?

I stort sett visste jag inget om arbetsterapi och hade heller ingen erfarenheter från vården. Tack vare min familj som har erfarenhet av arbetsterapi och som såg att jag har egenskaper som passar för yrket så väcktes mitt intresse.

Vad är det bästa med utbildningen?

Det är att man får en förståelse för betydelsen av vardagliga aktiviteter. En annan stor fördel är möjligheten till tidig praktik. Jag uppskattar även samarbetet med andra kursare genom grupparbeten och kunskapsutbyte.  

Hur ser en typisk vecka ut? 

Det beror oftast på kursen upplägg men oftast har vi föreläsningar i början som löper parallellt med grupparbete, växlat med självstudier och seminarier mot slutet av kurser. I början av programmet var fokus främst grundkunskaper i området arbetsterapi med inslag av studiebesök, grupparbete och seminarium. Mot mitten av programmet började vi applicera kunskaper kring arbetsterapi bland annat i form av intervju och relevanta bedömningsinstrument för arbetsterapeuter. Dessutom hade vi en period av praktik. Längre in i programmet är fokus mer mot evidensbaserad forskning inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap med inslag seminarier, handledning och grupparbete.

Varför valde du att studera på just KI?

Jag valde att studera på KI efter rekommendation från familj och vänner. Även studiemiljön har stor betydelse för mig då KI erbjuder en lugn och engagerande atmosfär som ger bra förutsättningar för både grupparbeten och självstudier.

Vad har varit den största utmaningen hittills?

Största utmaningen för mig var att utveckla en självständighet som blivande arbetsterapeut under praktik. Det var en blandning av nyfikenhet och oro för att utveckla kompetenser i ett fält som man inte utövat sen tidigare. Jag tror det viktiga som jag tar med mig från praktiken är att  det är ok att känna sig orolig vid utforskandet av en ny yrkesroll, så länge man har en nyfikenhet och passion att vilja hjälpa människor bli självständiga och ha en meningsfull vardag. Känslan som uppstår när man har hjälpt människor klara av ett utmanande vardagsmoment får mig att känna lycka och stolthet över min insats. Ta vara på dina kurskamrater för ni sitter i samma båt och med stöd av varandra kan ni kliva framåt i ett spännande och meningsfullt yrke.

Var det något som överraskade dig med utbildningen?

Det som har överraskat var könsfördelningen i klassen där majoriteten är kvinnor. Jag studerade ett teknikprogram på gymnasiet där majoriteten av klassen var främst män. Så det var kul att uppleva ett skifte i universitet med en härlig klass med en stark sammanhållning där alla har stöttat varandra genom utbildningen.

Vad vill du arbeta med i framtiden? Någon speciell inriktning?

Till en början vill jag förstärka mina grundkompetenser via primärvård. För mig är det särskilt givande att följa upp klienters aktivitetsförmåga genom hembesök. Det känns avslappnande och meningsfullt att etablera arbetsterapeut/klient-relation över längre tid och samtidigt ha möjligheten att utöka sina kompetenser i samarbete kollegor på plats.

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program?

Arbetsterapi är ett spännande och meningsfullt yrke för dig som vill hjälpa människor bli självständiga och uppleva meningsfullhet i vardagen. Det finns så mycket bredd och appliceringsområden för arbetsterapi inom olika verksamheter. Det gäller inte enbart vården, utan så mycket mer.

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli arbetsterapeut?

Det är viktigt att vara en god lyssnare och empatisk person som är nyfiken på att hjälpa och samarbeta med människor.

Helene Svanholm
2023-10-26