Simon, student på kandidatprogrammet i biomedicin

Tre frågor till Simon som studerar på kandidatprogrammet i biomedicin.

Biomedicinstudenten Simon

Varför valde du att läsa kandidatprogrammet i biomedicin?

– Jag vill ha en bred utbildning som öppnar dörrarna för forskning tillsammans med det internationella fokuset.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Att få grotta in sig på molekylärnivå om virus, sjukdomar, läkemedel och alla detaljer som ligger till grund för den vård vi har idag. Att tillsammans med sina internationella kurskamrater få lära sig av forskare som jobbar på fältet får dessutom tiden att flyga.

Är programmet som du förväntat dig?

– Ja, men också mycket mer. Jag har aldrig knutit så många kontakter som jag gjort under mina snart tre år på KI. Jag har vänner från alla världens hörn och har lärt mig så mycket om hur kroppen faktiskt fungerar på en nivå jag inte var beredd på. Samtidigt blev jag överraskad över hur nära kopplat programmet är med forskningen som sker på KI och globalt.

Studentkommuni…
2023-09-15