Siri Bugge jobbar som fysioterapeut på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Som fysioterapeut har du kunskap inom en rad olika områden.

"Det kan ibland se ut som att jag bara leker med ett barn, men leken är ett sätt att undersöka, bedöma och behandla"

– Första dagen på Fysioterapeutprogrammet fick jag höra en beskrivning av yrket som etsade fast sig i minnet: mind as a scientist, hand as an artist and heart as a humanist. Fysioterapeut är ett yrke som kräver att man har kunskaper i andra områden än just fysioterapi för att kunna bli duktig inom sitt yrke; psykologi, pedagogik och entreprenörskap för att nämna några.

– Idag jobbar jag på Astrid Lindgrens Barnsjukhus där jag träffar barn och ungdomar upp till 18 år med stor variation av sjukdomstillstånd och skador. Det kan se ut som att jag ”bara leker” med ett barn men leken är ett sätt att undersöka, bedöma och behandla.

– Med min kunskap och med ofta till synes ganska enkla metoder så kan jag i mitt yrke förbättra hälsan för någon och det är jag stolt över.

Studentkommuni…
2022-12-19