Skolfokusdagarna - från forskningen till klassrummet

28–29 oktober 2024 är det dags för SKOLFOKUSDAGARNA på Karolinska Institutet utformat i samarbete med Lärarfortbildning. En konferens inriktad på forskning och verktyg för ökat lärande och elevhälsa och den självklara mötesplatsen för alla engagerade inom utbildningssektorn.

Välkommen till två heldagar där du får möjlighet att öka din kunskap och få en uppdatering kring senaste forskning om barn med komplexa svårigheter, skolfrånvaro, sociala mediers påverkan, psykisk ohälsa och normbrytande beteende. 

Skolfokusdagarna är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Sveriges Lärares fortbildningsbolag, Lärarfortbildning. Välkommen! 

Auan på Karolinska Institutet
Aula Medica. Form: Michelle Azorbo.

Våra föredragshållare

Bland utbildare och inspiratörer på scen under Skolfokusdagarna finns framstående experter inom fältet. Se dem dela med sig av sin kunskap och forskning under kongressen. 

Sven Bölte, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Sissela Nutley, PhD, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet
Elisabeth Fernell, barnläkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri, Göteborgs universitet.
Marika Habbe, specialistlogoped med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter. 
Josef Milerad, Barnläkare och docent i pediatrik, anknuten till forskning, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.
Martin Karlberg,Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Uppsala universitet. 
Mats Swensson, Skolöverläkare och ordförande i Svenska Skolläkarföreningen.
Anna-Karin Söderström, Leg läkare med specialistutbildning i skolhälsovård.
Annelie Westlund, Lärare i svenska och specialpedagog

Programvärd och moderator

Din värd under Skolfokusdagarna på Karolinska Institutet blir Susanna Weiner Ahlström kvalitets- och konsultchef på Lärarfortbildningen AB och lärarutbildare. 

Susanne Weiner Ahlström
Susanne Weiner Ahlström. Foto: Privat.

Susanne Weiner Ahlström, fortbildare och kvalitetschef på Lärarfortbildning

Susanne Weiner Ahlström är också fortbildare, utbildningskonsult, läromedelsförfattare, speciallärare och lärarutbildare. Hon stödjer skolledare och pedagoger i att utveckla ledarskapet och lärandeprocesser genom att tydliggöra en pedagogisk konsekvens utifrån aktuell forskning inom lärandeprocesser. Att kunna kvalitetssäkra läs- och skrivutvecklingen är ett område som Susanne framgångsrikt leder.

Aula medica
Aula Medica. Foto: Liza Simonsson

Målgrupp

Skolfokusdagarna riktar sig till skolpersonal: lärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, fritidspersonal och skolledning. 

Tid 

  • 28 oktober 2024, klockan 09:00 – 16:30
  • 29 oktober 2024, klockan 09:00 – 16:40

Plats

Karolinska Institutet, Campus Solna, Aula Medica, Erling Persson-salen eller online via webbkonferens. 

Mingel

Efter kongressens första dag finns det möjlighet att mingla och prata skolfokus med andra deltagare. Minglet kommer att hållas på entréplan i Aulan vid Café Jorpes. Dryck kommer att erbjudas till självkostnadspris. 

(Minglet arrangeras under förutsättning att det finns intresse från ett större antal deltagare.)

Pris

2 490 kr per deltagare exklusive moms. Priset gäller för både digitalt deltagande och deltagande på plats.

I priset ingår fika och en lätt lunch för dig som är på plats på Aula Medica.

Anmälan

Sista anmälningsdag 1 oktober 2024

Observera att Skolfokusdagarna ges som uppdragsutbildning. Du går den via din arbetsgivare. 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kongressen vid för få anmälda.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Ansvarig institution

Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

Kontakt

Profile image

Sandra Lannergren

Projektadministratör

Grupper

Profile image

Richard Markstedt

Projektledare
+46852486546

Vid bokningar av grupper på mer än tio personer. 

Izabela Lewalski
2024-05-23