Sofia Björnfot jobbar som allmäntandläkare på Distriktstandvården

”Forskningen ägnar jag mig åt för att öka förståelsen för varför det är så många patienter som drabbas av tandlossning”

Sofia Björnfot, examen tandläkarprogrammet

När känns ditt jobb som mest meningsfullt?

– Jag jobbar mycket med akuttandvård på Distriktstandvården och får ofta träffa patienter med tandvärk, frakturerade tänder med mera. Känslan att direkt kunna lindra besvären och ofta hjälpa patienten till smärtfrihet är fantastisk och du får mycket uppskattning från patienterna.

– Forskningen ägnar jag mig åt för att öka förståelsen för varför det är så många patienter som drabbas av tandlossning. Jag hoppas kunna hitta ett nytt sätt att behandla tandlossning, vilket känns väldigt givande, och förhoppningsvis kan det hjälpa många patienter i framtiden. Jag är väldigt glad att jag valde just Tandläkarprogrammet, eftersom det har gett mig möjlighet att forska idag.

Studentkommuni…
2022-12-20