Skip to main content

Sommarforskarskola för gymnasieelever

Är du intresserad av att forska i sommar? Tycker du att forskning verkar spännande och har precis avslutat ditt andra eller tredje år på gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program? Då uppmuntrar vi dig till att söka till Karolinska Institutets biomedicinska sommarforskarskola och få chansen att i delta i ett riktigt forskningsprojekt!

Med målet att stimulera intresset för biomedicinsk forskning önskar Karolinska Institutet erbjuda gymnasieelever från hela landet en chans att delta i sommarforskarskolan. Som antagen student får du möjligheten att mellan mitten av juni och början av augusti aktivt delta i ett pågående forskningsprojekt vid någon av Karolinska Institutets forskningsinstitutioner. Utöver detta får du även ta del av en rad populärvetenskapliga föreläsningar, forskningsrelaterade workshops och sociala kvällsaktiviteter. Sommarforskarskolan ger dig en inblick i forskarvärlden och en möjlighet att ta ditt naturvetenskapliga intresse till en ny nivå!

Stimulera intresset för forskning

Forskarskolan anordnades för första gången 1985 och under årens lopp har hundratals ungdomar tagit chansen och upplevt en sommar med forskning i universitetsmiljö samtidigt som de har fått pröva på studentlivet tillsammans med nyvunna vänner. Forskarskolan har för många blivit en värdefull tid, ett avstamp från gymnasiet in i universitetsvärlden där man har sett en möjlighet att tillämpa sina kunskaper och intresse på outforskade områden. Att sommarforskarskolan bidrar till att stimulera intresset för forskning bland eleverna är tydligt då majoriteten av de som under åren har deltagit har fortsatt med högskolestudier, i första hand inom medicin/biomedicin. Ett mycket stort antal studenter har dessutom valt att gå vidare med en forskarutbildning inom samma ämne.

Så tycker tidigare deltagare om Sommarforskarskolan

Sommarforskarskolan has helped me to be more open to other alternatives and to discover my interest for understanding more about the human body and for what happens around us.

Participation in the Sommarforskarskolan was a great opportunity to actually see what the field of medical research is about. Hands on, practical, knowledge is invaluable for making a choice for the future.

It has strengthened my interest in science and working in research

Forskarskolans program

Sommaren 2019 äger sommarforskarskolan rum mellan 14 juni och 2 augusti. Denna period inleds med en introduktionshelg i Stockholms skärgård för att sedan följas av en vecka med föreläsningar och studiebesök. Dessa behandlar allt från forskningens villkor och arbetsmetoder till basvetenskaplig aktuella forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Mellan skolans första och sista veckor tillbringar varje elev minst fyra veckor vid ett av Karolinska Institutets forskningslaboratorier. Där deltar eleven aktivt i ett pågående forskningsprojekt. Det vanligaste är att eleven får arbeta med en avgränsad frågeställning inom handledarens forskningsområde. Under kursens avslutande vecka redovisas detta arbete muntligt och skriftligt.

Följ Sommarforskarskolan på Facebook


Information och nyheter om Sveriges största sommarforskarskola för gymnasieelever.

Följ Sommarforskarskolan på Facebook

Antagning och urval

Ansökan till sommarforskarskolan 2019 sker i två steg först fyller du i online-ansökan som du finner nedan och sedan skriver du ut och fyller i antagningsformulären som du finner under samma länk (OBS: enkelsidigt och ej häftade). Sista ansökningsdag är 14 mars 2019 . Den del av ansökan som ska skickas via brev ska alltså vara poststämplad senast detta datum. Antagningsbesked skickas ut till samtliga studenter under april månad.

Online ansökan och blanketter

Här är online ansökan och blanketter för ansökan till Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning.

För komplett ansökan fyll i online ansökan senast 14 mars 2019, samt fyll i och skicka in nedanstående blanketter som ska vara poststämplade senast 14 mars.

Endast kompletta ansökningar behandlas, dvs ifylld onlineansökan, per post inskickad komplett ansökan med bilagor samt rekommendationsbrev inskickade av lärare. Inskickad ansökan återlämnas ej.

Ansök till Sommarforskarskolan 2019

Online ansökan

Blanketter

Ansökningsblankett (pdf)

Rekommendationsformulär för lärare (pdf)

Sommarforskarskola FAQs (pdf)

Ett urval av de sökande görs utifrån:

redovisat naturvetenskapligt intresse
betyg
lärarrekommendationer

En god motivering till varför man söker sommarforskarskolan samt ett tidigare visat forskningsintresse utöver det vanliga är särskilt meriterande.

Finansiering

Samtliga elever får en matersättning på 3.000 kronor för hela sommaren. För de elever som saknar bostad i Stockholmsregionen ordnas även gratis boende.

För ytterligare information kontakta:

Forskare

Gerald McInerney

Telefon: 08-524 869 51
Enhet: Gerald McInerney grupp
E-post: Gerald.McInerney@ki.se