Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever

​​​​​​​Är du intresserad av att forska i sommar? Tycker du att forskning verkar spännande och har precis avslutat ditt andra eller tredje år på gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program? Då uppmuntrar vi dig till att söka till Karolinska Institutets biomedicinska sommarforskarskola och få chansen att i delta i ett riktigt forskningsprojekt!

Summer education school
Elever på Sommarforskarskolan
Elev och handledare Sommarforskarskolan

Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever 2023

Med målet att stimulera intresset för biomedicinsk forskning önskar Karolinska Institutet erbjuda gymnasieelever från hela landet en chans att delta i sommarforskarskolan. Som antagen student får du möjligheten att mellan mitten av juni och början av augusti aktivt delta i ett pågående forskningsprojekt vid någon av Karolinska Institutets forskningsinstitutioner. Utöver detta får du även ta del av en rad populärvetenskapliga föreläsningar, forskningsrelaterade workshops och sociala kvällsaktiviteter. Sommarforskarskolan ger dig en inblick i forskarvärlden och en möjlighet att ta ditt naturvetenskapliga intresse till en ny nivå!

Stimulera intresset för forskning

Forskarskolan anordnades för första gången 1985 och under årens lopp har hundratals ungdomar tagit chansen och upplevt en sommar med forskning i universitetsmiljö samtidigt som de har fått pröva på studentlivet tillsammans med nyvunna vänner. Forskarskolan har för många blivit en värdefull tid, ett avstamp från gymnasiet in i universitetsvärlden där man har sett en möjlighet att tillämpa sina kunskaper och intresse på outforskade områden. Att sommarforskarskolan bidrar till att stimulera intresset för forskning bland eleverna är tydligt då majoriteten av de som under åren har deltagit har fortsatt med högskolestudier, i första hand inom medicin/biomedicin. Ett mycket stort antal studenter har dessutom valt att gå vidare med en forskarutbildning inom samma ämne.

Forskarskolans program

Sommarforskarskolan brukar inledas med en introduktionshelg i Stockholms skärgård för att sedan följas av en vecka med föreläsningar och studiebesök. Dessa behandlar allt från forskningens villkor och arbetsmetoder till basvetenskaplig aktuella forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Mellan skolans första och sista veckor tillbringar varje elev minst fyra veckor vid ett av Karolinska Institutets forskningslaboratorier. Där deltar eleven aktivt i ett pågående forskningsprojekt. Det vanligaste är att eleven får arbeta med en avgränsad frågeställning inom handledarens forskningsområde. Under kursens avslutande vecka redovisas detta arbete muntligt och skriftligt.

Antagning och urval

Ansökan till sommarforskarskolan sker via Prisma.

För att kunna fylla i och skicka in din ansökan krävs att du skapar ett konto. Använd funktionen ”Skapa personkonto”. Du ansökan under ’Ansökningen och bidrag’ och ’Utlysningar’.

OBS, det finns flera olika sommarprogram, så var noga och välj "Sommarforskarskola med biomedicinskt inriktning för gymnasieelever".

När du skapat ett konto och ska fylla i formuläret anger du ’Sommarforskarskola’ i fältet för Projekttitel (svenska) och Projekttitel (engelska). Övriga instruktioner för ansökningsformuläret är:

 • Under fliken Medelsförvaltare, välj MTC till Projektets hemvist
 • Fliken Medverkande där ska ni inte fylla i någonting

Vanliga frågor, rekommendationsformulär

Ett urval av de sökande görs utifrån:

 • Redovisat naturvetenskapligt intresse
 • Betyg
 • Lärarrekommendationer
 • En god motivering till varför du söker sommarforskarskolan samt ett tidigare visat forskningsintresse utöver det vanliga är särskilt meriterande.

Antagningsbesked skickas ut till samtliga sökande under april månad

Viktiga Datum 2023

 • Sista ansökningsdag, 27 mars 
 • Kursperiod 16 juni till 4 augusti
 • Kollo: fredag-söndag 16-18 juni
 • Introduktion under vecka 25 fram till kl. 14 torsdag den 22 juni (pga Midsommarhelg)
 • Sommarforskarskolans sista vecka, vecka 31

Finansiering

Samtliga elever får ett matbidrag på 3.000 kronor för hela sommaren. Studentrum erbjuds deltagare utanför Stockholmsregionen.

För ytterligare information kontakta:

Kontakt

För generella frågor och frågor om mentorskap

Claudia Kutter

Senior forskare
Kutter

För frågor om ansökan

Anne Eklöf

Utbildningshandläggare
08-524 866 91
Grundutbildning
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Mentorship

Do you want to become a mentor for a research-interested high school student during the summer?

The announcement for registering interest of becoming a mentor to a research-interested high school student during the summer normally opens approximately around the new year. 

Doctoral students who register their interest are presumed to have made an agreement with his/her supervisors and research group leader.

A bench fee of 12 000 SEK per student is paid to the supervisors project account, which can be useful for a doctoral student or postdoc who are planning a conference trip, for instance.
 
Tip: Supervising a high school student can be a great way to achieve the outcome for degree of doctor regarding contributing to social development and supporting the learning of others.

Contact: Gerald McInerney

Tre elever som gått Sommarforskarskolan

AE
Innehållsgranskare:
John Sennett
2023-03-31