Sommarforskarskola med biomedicinskt inriktning för gymnasieelever

​​​​​​​Är du intresserad av att forska i sommar? Tycker du att forskning verkar spännande och har precis avslutat ditt andra eller tredje år på gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program? Då uppmuntrar vi dig till att söka till Karolinska Institutets biomedicinska sommarforskarskola och få chansen att i delta i ett riktigt forskningsprojekt!

Summer education school
Sommarforskarskolan
Elever på Sommarforskarskolan
Sommarforskarskolan
Elev och handledare Sommarforskarskolan
Sommarforskarskolan

Sommarforskarskola med biomedicinskt inriktning för gymnasieelever 

Med målet att stimulera intresset för biomedicinsk forskning önskar Karolinska Institutet erbjuda gymnasieelever från hela landet en chans att delta i sommarforskarskolan. Som antagen student får du möjligheten att mellan mitten av juni och början av augusti aktivt delta i ett pågående forskningsprojekt vid någon av Karolinska Institutets forskningsinstitutioner. Utöver detta får du även ta del av en rad populärvetenskapliga föreläsningar, forskningsrelaterade workshops och sociala kvällsaktiviteter. Sommarforskarskolan ger dig en inblick i forskarvärlden och en möjlighet att ta ditt naturvetenskapliga intresse till en ny nivå!

Stimulera intresset för forskning

Forskarskolan anordnades för första gången 1985 och under årens lopp har hundratals ungdomar tagit chansen och upplevt en sommar med forskning i universitetsmiljö samtidigt som de har fått pröva på studentlivet tillsammans med nyvunna vänner. Forskarskolan har för många blivit en värdefull tid, ett avstamp från gymnasiet in i universitetsvärlden där man har sett en möjlighet att tillämpa sina kunskaper och intresse på outforskade områden. Att sommarforskarskolan bidrar till att stimulera intresset för forskning bland eleverna är tydligt då majoriteten av de som under åren har deltagit har fortsatt med högskolestudier, i första hand inom medicin/biomedicin. Ett mycket stort antal studenter har dessutom valt att gå vidare med en forskarutbildning inom samma ämne.

Forskarskolans program

Sommarforskarskolan brukar inledas med en introduktionshelg i Stockholms skärgård för att sedan följas av en vecka med föreläsningar och studiebesök. Dessa behandlar allt från forskningens villkor och arbetsmetoder till basvetenskaplig aktuella forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Mellan skolans första och sista veckor tillbringar varje elev minst fyra veckor vid ett av Karolinska Institutets forskningslaboratorier. Där deltar eleven aktivt i ett pågående forskningsprojekt. Det vanligaste är att eleven får arbeta med en avgränsad frågeställning inom handledarens forskningsområde. Under kursens avslutande vecka redovisas detta arbete muntligt och skriftligt.

Antagning och urval

Ansökan till sommarforskarskolan sker i två steg. Först fyller du i online-ansökan, sedan skriver du ut och fyller i antagningsformulären som du finner under samma länk (OBS: enkelsidigt och ej häftade).  Den del av ansökan som ska skickas via brev ska alltså vara poststämplad med senast ansökningsdatum. Antagningsbesked skickas ut till samtliga studenter under april månad.

Dokument

OBS! Samtliga dokument ska vara enkelsidiga och ej häftade!

Ett urval av de sökande görs utifrån:

  • Redovisat naturvetenskapligt intresse
  • Betyg
  • Lärarrekommendationer
  • En god motivering till varför du söker sommarforskarskolan samt ett tidigare visat forskningsintresse utöver det vanliga är särskilt meriterande.

Finansiering

Samtliga elever får en matersättning på 3.000 kronor för hela sommaren. För de elever som saknar bostad i Stockholmsregionen ordnas även gratis boende.

För ytterligare information kontakta:

Kontakt

Koordinator

Gerald McInerney

Telefon:08-524 869 51

Enhet:Gerald McInerney grupp

E-post:Gerald.McInerney@ki.se

Do you want to become a mentor for a research-interested high school student during the summer

The announcement for registering interest of becoming a mentor to a research-interested high school student during the summer normally opens approximately around the new year. 

Doctoral students who register their interest are presumed to have made an agreement with his/her supervisors and research group leader.

A bench fee of 12 000 SEK per student is paid out to the supervisors project account, which can be useful for a doctoral student or postdoc that for example are planning a conference trip.
 
Tip: Supervising a high school student can be a great way to achieve the outcome for degree of doctor regarding contributing to social development and supporting the learning of others.

Contact: Gerald McInerney

Tre elever som gått Sommarforskarskolan