För studenter på kursen Basutbildning i psykoterapeutisk metod, inriktning KBT, för ST-läkare, 30 hp kurskod 9K8086

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri och syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap och träning i att genomföra psykoterapeutiskt bedömningsarbete och behandling i KBT. Kursen uppfyller Socialstyrelsens målbeskrivning för delmål 9, delar av delmål 8, delar av delmål 13 samt delar av delmål 15 (före 2015-4-5) samt c9, c8, b1 och a2 för ST i Psykiatri (efter 2015-4-5).

Kursplan

Schema

Kursstart VT23

Kursstart HT23

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Linde

Teamledare Bas/VU
Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2023-10-27