För studenter på kursen Fördjupningskurs i dermatologi och venereologi, 7.5 hp kurskod 2LK126

Kursen Fördjupningskurs i dermatologi och venereologi ger en fördjupad kunskap och förståelse om hudens sjukdomar och handläggning av mångfacetterade inflammatoriska hudsjukdomar, tumörer, sår, akuta hudsjukdomar och STI. Du får också göra ett fördjupningsarbete inom ett område som intresserar dig, till exempel tropisk dermatologi, solskydd eller kulturella perspektiv på STI.

Kursplan

Välkomstinformation

 

Om kursen

Kursen har ett varierat upplägg med tematiska översiktsföreläsningar, seminarier, patientmöten, praktiska övningar samt arbetsuppgifter enskilt och i grupp. 

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

 

Kursbeskrivning:

Kursen utgör en fördjupning av dina kunskaper i dermatologi och venereologi. Basvetenskaplig kunskap, vetenskapligt förhållningssätt och professionell utveckling kommer att vara integrerade i kursen. Kursen har en stark klinisk förankring med fokus på utredning och handläggning av patienter med olika hud- och venereologiska sjukdomar. En viktig del i kursen är eget arbete med litteratursökning, granskning och sammanställning av vetenskapliga källor, samt muntlig och skriftlig presentation.

Kurstid

HT23: 30 november 2023 - 12 januari 2024

 

 

Schema

Kursutvärdering

 

 från tidigare kurs vt 17

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Profile image

Hanna Brauner

Kursansvarig

Sofie Jensen

Utbildningsadministratör
+46852482379
HB
Innehållsgranskare:
Sofie Jensen
2023-10-30