För studenter på kursen Introduktion till radiografisk forskning och forskningsmetodik kurskod 2QA289

Kursens övergripande mål är att ge en översikt av den framtida radiologin och aktuell forskning. Den ger en introduktion till det radiografiska kunskapsfältet med utgångspunkt i undersökningsmetoder, diagnoser och interventioner. Studenten lär sig förstå och tillämpa begrepp och metoder, att formulera forskningsfrågor samt att framföra och utveckla argument i muntliga och skriftliga presentationer. Ett ytterligare mål är att få djupare förståelse för kunskapsproduktion och forskningsprocessen.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Finns inget nästa planerat kurstillfälle.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 29 december 2021.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

'
' Foto: GettyImages

Om kursen

Kursen startar VT-22. 

Kursen består av tre moment:

  • Radiografi som kunskapsfält (3 hp)
  • Radiografiska forskningsmetoder (4,5 hp)
  • Att skriva en forskningsplan (7,5 hp)

 

Schema

Schema för kursen publiceras senast två veckor innan kursstart. Detaljerat schema kommer finnas i Canvas.

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Då kursdeltagarantalet var värre än fem vid senaste kursen så kan ingen kursvärdering visas.

Schema VT22

Profile image

Jessica Ekberg

Kursadministration
JE
Innehållsgranskare:
Jessica Ekberg
2023-12-11