För studenter på kursen Klinisk kurs i ortodonti – ortodontins roll vid oral rehabilitering, 7,5 hp kurskod 9OF006

En utbildning för tandläkare i ortodonti. Fokus ligger på ortodontins roll vid oral rehabilitering.

Kursplan

Om kursen 

Målet med kursen är att deltagarna ska:

  • visa fördjupad förståelse för morfologiska och funktionella konsekvenser av tandförlust, sjukdomar i tändernas stödjevävnad och uttalade skelettalt betingade bettavvikelser
  • planera vården i kollegialt samråd med övriga odontologiska specialiteter
  • välja och värdera olika behandlingsalternativ
  • praktiskt genomföra den ortodontiska behandlingsdelen
  • visa fördjupad förståelse för skillnader mellan ortodontibehanling på barn och vuxna

Till vem riktar sig kursen?

Tandläkare med tandläkarexamen om minst 180 hp.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Agneta Karsten

Kursledare

Lektor/övertandläkare, Institutionen för Odontologi vid Karolinska Instiutet.

AK
Innehållsgranskare:
Michelle Azorbo
2023-10-20