För studenter på kursen Klinisk kurs i ortodonti – ortodontisk diagnostik och behandlingsplanering, 15 hp kurskod 9OF008

En utbildning för tandläkare om ortodontisk diagnostik och behandlingsplanering.

Kursplan

Om kursen 

Målet med kursen är att:

  • visa fördjupad kunskap om olika ortodontiska behandlingsbehovsindex
  • prioritera patienter efter behandlingsbehov
  • utvärdera risk/nytta med behandling
  • självständigt undersöka patienter och utreda diagnos av deras bett- och tandpositionsavvikelser
  • självständigt tillämpa adekvata undersökningsmetoder
  • göra en behandlingsplan som har förankring i evidensbaserad kunskap
  • förklara och motivera en planerad behandling för patienten

Till vem riktar sig kursen?

Tandläkare med tandläkarexamen om minst 180 hp.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Agneta Karsten

Kursledare

Lektor/övertandläkare, Institutionen för Odontologi vid Karolinska Instiutet.

AK
Innehållsgranskare:
Michelle Azorbo
2023-10-20