För studenter på kursen Akuta infektioner - handläggning, utredning och behandling (7,5 hp) kurskod 2LK167

Kursen Akuta infektioner - handläggning, utredning och behandling är en studentvald fördjupningskurs (SVK). Kursens övergripande mål är att ge fördjupade kliniska kunskaper och färdigheter avseende handläggning, utredning och behandling av akuta infektiösa tillstånd.

Kursplan

Kursbeskrivning

Kursen har en klinisk profilering som möjliggör integration av prekliniska och kliniska kunskaper. Betoning läggs på klinisk relevans och användbarhet. Tillfällen för fördjupning av färdigheter samt utvecklande av förhållningssätt inför akuta medicinska situationer erbjuds genom såväl teoretiskt grundade seminarier, workshops, simulatorövningar, verksamhetsförlagd utbildning samt egna arbeten. En stor del av kursen består av klinisk praktik på infektionsavdelning och akuten. kvällspass ingår i kursen. Examination sker genom arbete, skriftlig tentamen och redovisning av ett eget arbete.

Undervisningsformer

· Klinisk praktik under handledning
· Seminarier
· Föreläsningar
· Workshops (Grupp-undervisning)
· Simulatorövningar
· Egna arbeten

Placeringar

Kursen ges vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus med huvuddelen av verksamhetsförlagd utbildning på infektionskliniken, Danderyds sjukhus varifrån majoriteten av lärarna också kommer.

Schema

Kursanalys samt kursvärdering

Upprop VT23


Datum: 23 mars 2023
Tid: 08.45
Plats: Föreläsningssal Artären, målpunkt J plan 5

Första dagarna är teori därefter roterar studenter i grupp mellan avdelningar, akuten, seminarier, simulatorövningar och workshops.

Glöm inte att ta med ert E-tjänstekort för inpassering till lokalerna samt HSA ID för behörighet till datorer och system. Det är bra att ni har med er lämpliga skor, sandaler eller gymnastikskor.

Detaljschema kommer att annonseras när det är klart.

Välkomna!

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kontaktuppgifter

Profile image

Johan Ursing

Kursansvarig
Profile image

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör
JU
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-02-23