Photo of man with prostate problems at doctor's office. Foto: iStock

För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet

På PUs kurswebb hittar du information kring din strimma, vad som gäller för just dig och vad som väntar under de kommande terminerna. Du kan också logga in i canvas för att komma åt dina kurser och scheman.