För studenter på kursen Åldrandet (3 hp) kurskod 2LK132

Här på kurswebben finner du information om momentet Åldrandet, bland annat schema samt kontaktuppgifter till kursledning. Momentet ges inom fyra kurser: Klinisk Medicin Huddinge (kurskod 2LK132), Klinisk Medicin Södersjukhuset (kurskod 2LK131), Klinisk Medicin Danderyd (kurskod 2LK133), samt Klinisk Medicin Solna (kurskod 2LK134).

Kursplan

Välkommen till momentet ”Åldrandet” (Geriatrik) i kursen Klinisk medicin


Den äldre människan har ofta ett stort behov av sjukvård och därför är kunskap om åldrandet, dess påverkan på symptomatologi, förlopp och effekter av behandling mycket viktig för varje blivande läkare. Momentet ”Åldrandet” skall ge Dig kunskap om den äldre patientens sjukdomar, behandling och belysa det som särskilt skiljer många äldre patienter från yngre såsom multisjuklighet och kognitionsnedsättning.


Momentet ”Åldrandet” består av ½ dags introduktion i början av kursen, följt av en veckas klinisk undervisning på en geriatrisk klinik (VFU) och avslutas med en veckas föreläsningar och seminarier delvis integrerat med Klinisk farmakologi i slutet av kursen. Momentet avslutas med en delexamination (DX5) integrerad med klinisk farmakologi.
 
Om VFU placering för T5 och T6 studenterna: 
Studenter från KS och DS kommer att placeras på: Danderydsgeriatriken, Stockholmsgeriatriken (Sabbatsbergsgeriatriken och Brommageriatriken), Jakobsbergsgeriatriken, Löwetgeriatriken och Geriatriken på Sollentuna sjukhus.


Studenter från HS och SöS kommer att placeras på: Tema Åldrande, Karolinska-Huddinge, Stockholmsgeriatriken (Sabbatsbergsgeriatriken), Södra Stockholms geriatriska klinik - Dalen, Nackageriatriken, Handengeriatriken, Vårberggeriatriken.
 

Dx5-omtentamen 2024-01-05

Plats: Campus Solna, loka skrivsal BZ

Tid: kl.14.15-16.00 (ordinarie skrivtid)

Anmälan till examinationen är obligatorisk och anmälan stänger 2023-12-22. Du hittar länken till anmälan i Ladok när den öppnat för anmälan (under vecka 50).

Har du missat anmälningstiden ska du kontakta: Mona Wahlström (mona.wahlstrom@ki.se)

Kommer du oanmäld till examinationssalen får du tillträde till examinationen endast om det finns förutsättningar att ordna t ex plats och tillgång till Inspera.

Kom till examinationslokalen i god tid gärna 45 minuter innan examinationen startar. Du bör sitta på din plats 15 minuter innan examinationen startar för att lösa eventuella tekniska problem. Dörrarna stängs när examinationstiden startar och kommer du när dörrarna har stängts får du vänta till det sena insläppet 30 minuter senare.

  • Tänk på att inte störa andra studenter.
  • Extra viktigt vid digital examination: Kontrollera din KI-inloggning– testa att logga in.  Det bör du göra senast 2 dagar innan examinationen startar. Om du inte kan din KI-inloggning och lösenord kan det dröja lite innan du kommer in i den digitala examinationen.
  • Plats i salen: Har du ditt schema i TimeEdit kommer du dagen innan att få en länk i schemat med information om din plats i salen.

Din placering kommer du också att kunna få vid inpassering i examinationslokalen.

Har du rätt till pedagogiskt stöd i form av förlängd skrivtid så är det extra viktigt att du loggar in på länken för att se vilken sal och placering du ska till. KI har nu särskilt anpassade examinationssalar för studenter med funktionsnedsättning som har fått pedagogiskt stöd beviljat. Det är möjligt att du ändå placeras i den stora examinationssalen p.g.a. tillfällig platsbrist i de anpassade salarna.

Föreskrifter och anvisningar för examination vid KI.

Testa en digital examination. På denna sida hittar du också information om tillgänglighetsanpassningar och hur du tar del av betyg och andra kommentarer.

Schema

Schemat för teoriveckan i maj (v18-v19) kommer att publiceras senast två veckor innan kursstart.

Vesna Jelic

Kursansvarig

Maria Klein

Kursadministratör
+46852483535
VJ
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2023-12-11