Danderyds sjukhus i vårtider Foto: Malin Wirf

För dig som är student på Klinisk medicin, Danderyds sjukhus (48 hp)

Vi erbjuder en integrerad kurs med internmedicin och närliggande ämnen såsom infektionsmedicin, hud, primärvård och geriatrik som plattform för träning av kliniska färdigheter och kliniskt resonemang. Tillsammans med verksamheterna på Danderyds sjukhus och våra engagerade handledare, läkare, lärare, forskare samt administratörer skapar vi en lärandemiljö av högsta klass, och som student ingår du i teamet runt patienten.